در فرودگاه های تهران از کدام ترمینال باید وارد شوم؟

در فرودگاه های تهران از کدام ترمینال باید وارد شوم؟
ترمینال 1: کیش ایر، زاگرس
ترمینال 2: ایران ایر، ایران ایرتور، آتا، قشم ایر، معراج، نفت
ترمینال 4: ماهان، کاسپین، آسمان، اترک، تابان، سپاهان، ساها، سپهران

کلیه پروازهای خارجی با مبدا تهران از فرودگاه بین المللی امام خمینی انجام می شود.