بلیط قطار سیرجان به بندرعباس

فیلترها
فیلتر نتایج
فیلترها
 • مرتب سازی براساس
 • ساعت حرکت
 • شرکت های حمل و نقل ریلی
 • نوع قطار
 • شرکت های حمل و نقل ریلی
١٤٠١/٠٩/٠٨

شماره قطار :{{departing.train_number}} {{departing.jdate_fa}}
 •  رفت
 •  {{trainName(departing)}}{{departing.wagon_name}}
 •  {{trainName(departing)}}{{departing.wagon_name}}    
 • {{departing.jdate_fa}}
 • ظرفیت :{{departing.counting}} نفر
از : {{departing.from_title}} {{departing.time}}
به : {{departing.to_title}} {{departing.time_of_arrival}}
{{departing.price_title}} ریال {{departing.cost_title}} ریال
لطفا بلیط برگشت را انتخاب کنید

متاسفانه برای تاریخ مورد نظر شما در مسیر برگشت قطاری وجود ندارد. اگر مایل هستید تاریخ دیگری را جستجو کنید


شماره قطار :{{returning.train_number}} {{returning.jdate_fa}}
 • برگشت
 •  {{trainName(returning)}}{{returning.wagon_name}}    
 • {{returning.jdate_fa}}
 • ظرفیت :{{returning.counting}} نفر
از : {{returning.from_title}} {{returning.time}}
به : {{returning.to_title}} {{returning.time_of_arrival}}
{{returning.price_title}} ریال {{returning.cost_title}} ریال
لطفا بلیط رفت را انتخاب کنید

شماره قطار :{{ticket.train_number}} {{ticket.jdate_fa}}
 •  {{trainName(ticket)}}{{ticket.wagon_name}}    
 • {{ticket.jdate_fa}}
 • ظرفیت :{{ticket.counting}} نفر
از : {{ticket.from_title}} {{ticket.time}}
به : {{ticket.to_title}} {{ticket.time_of_arrival}}
{{ticket.price_title}} ریال {{ticket.cost_title}} ریال
 • کاربر گرامی، در هر بار خرید برای قطار انتخاب شده مجاز به ثبت نام {{this.selectedTicket.compartment_capacity}} نفر می باشید
 • برای ثبت نام افراد بیشتر باید مجددا جستجو و ثبت نام نمایید