قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
SYZ
شیراز
٢٨
خرداد
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر
038
سیستمی

1398/03/28
05:25

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
419,600 تومان

کاسپین ایر
038
سیستمی

1398/03/28
05:35

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
378,000 تومان

کاسپین ایر
38
سیستمی

1398/03/28
05:35

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
435,725 تومان

آسمان
3769
سیستمی

1398/03/28
07:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
601,600 تومان

تابان ایر
6281
سیستمی

1398/03/28
07:30

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
368,000 تومان

آسمان
3771
سیستمی

1398/03/28
08:25

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
352,500 تومان

آسمان
3771
سیستمی

1398/03/28
08:25

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
387,500 تومان

ماهان ایر
1089
سیستمی

1398/03/28
09:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
491,700 تومان

ماهان ایر
1089
سیستمی

1398/03/28
09:30

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
653,600 تومان

ماهان ایر
1089
سیستمی

1398/03/28
09:30

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
718,200 تومان

آسمان
846
سیستمی

1398/03/28
09:50

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
317,600 تومان

آسمان
846
سیستمی

1398/03/28
09:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
352,500 تومان

ایران ایرتور
984
سیستمی

1398/03/28
10:40

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
270,000 تومان

آتا
5623
سیستمی

1398/03/28
13:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
355,200 تومان

آسمان
3784
سیستمی

1398/03/28
15:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
457,500 تومان

آسمان
3784
سیستمی

1398/03/28
15:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
492,500 تومان

ایران ایر
424
سیستمی

1398/03/28
15:50

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
781,800 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/03/28
16:10

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
300,600 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/03/28
16:10

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
375,900 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/03/28
16:10

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
386,500 تومان

آتا
5702
سیستمی

1398/03/28
18:25

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
376,600 تومان

آتا
5702
سیستمی

1398/03/28
18:25

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
396,000 تومان

کاسپین ایر
048
سیستمی

1398/03/28
19:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
408,000 تومان

کاسپین ایر
48
سیستمی

1398/03/28
19:40

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
492,715 تومان

سپهران
4303
سیستمی

1398/03/28
21:20

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
379,700 تومان

آتا
5706
سیستمی

1398/03/28
23:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
376,600 تومان

آتا
5706
سیستمی

1398/03/28
23:00

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
444,500 تومان