قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
SYZ
شیراز
١
خرداد
چهارشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آسمان
846
سیستمی

1398/03/01
10:10

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
212,600 تومان

آسمان
846
سیستمی

1398/03/01
10:10

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
247,600 تومان

آسمان
846
سیستمی

1398/03/01
10:10

ظرفیت
٤  نفر

بیزینس
654,600 تومان

آسمان
846
سیستمی

1398/03/01
10:10

ظرفیت
٨  نفر

بیزینس
707,600 تومان

ایران ایرتور
984
سیستمی

1398/03/01
10:25

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
200,000 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/03/01
16:10

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
330,300 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/03/01
16:10

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
375,900 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1398/03/01
16:10

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
419,300 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1398/03/01
17:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
527,400 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1398/03/01
17:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
562,400 تومان

کاسپین ایر
048
سیستمی

1398/03/01
20:20

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
428,000 تومان

کاسپین ایر
048
سیستمی

1398/03/01
20:20

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
428,600 تومان

قشم ایر
1236
سیستمی

1398/03/01
20:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
410,800 تومان

سپهران
4303
سیستمی

1398/03/01
22:00

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
379,000 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1398/03/01
22:35

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
387,500 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1398/03/01
22:35

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
422,500 تومان