قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی بلیط سفر

خرید بلیط هواپیما از تهران به مشهد

THR
تهران
MHD
مشهد
٢٩
تیر
شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ایران ایرتور

اکونومی
994
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 07:40
مشهد 09:00

320,000 تومان

وارش

اکونومی
5880
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 08:45
مشهد 10:05

466,000 تومان

وارش

اکونومی
5880
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 08:45
مشهد 10:05

572,000 تومان

سپهران

اکونومی
4310
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 09:35
مشهد 10:55

397,800 تومان

زاگرس

اکونومی
4041
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 10:50
مشهد 12:15

391,800 تومان

آسمان

اکونومی
600
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 11:00
مشهد 12:30

452,200 تومان

آتا

اکونومی
5619
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 11:10
مشهد 13:10

408,000 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1035
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 13:00
مشهد 14:30

514,600 تومان

ماهان ایر

بیزینس
1035
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 13:00
مشهد 14:30

834,600 تومان

ساها

اکونومی
170
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 13:40
مشهد -:-

428,000 تومان

معراج

اکونومی
2804
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 13:50
مشهد 15:05

408,000 تومان

معراج

اکونومی
2804
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 13:50
مشهد 15:20

460,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4045
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 14:05
مشهد 15:30

413,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4045
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 14:05
مشهد 15:30

445,900 تومان

ایران ایر

اکونومی
268
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 14:25
مشهد 15:55

654,600 تومان

آتا

اکونومی
5698
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 14:35
مشهد 15:50

398,000 تومان

آتا

اکونومی
5698
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:35
مشهد 15:55

538,000 تومان

آتا

اکونومی
5698
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:35
مشهد 15:55

580,400 تومان

آتا

اکونومی
5698
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:35
مشهد 15:55

622,800 تومان

آتا

اکونومی
5698
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:35
مشهد 15:55

665,200 تومان

آتا

اکونومی
5698
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:35
مشهد 15:55

707,600 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
028
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 14:45
مشهد -:-

387,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
028
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 14:45
مشهد 16:00

408,000 تومان

آسمان

اکونومی
602
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:45
مشهد 16:15

452,200 تومان

آسمان

اکونومی
602
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:45
مشهد 16:15

496,700 تومان

پویا ایر

اکونومی
2312
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 15:20
مشهد -:-

408,000 تومان

پویا ایر

اکونومی
2312
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 15:20
مشهد 16:45

409,500 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
6980
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 15:30
مشهد 16:40

408,000 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 16:10
مشهد 17:26

376,600 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 16:15
مشهد 17:30

388,000 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 16:15
مشهد 17:35

453,200 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 16:15
مشهد 17:35

495,600 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 16:15
مشهد 17:35

538,000 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 16:15
مشهد 17:35

580,400 تومان

آتا

اکونومی
5629
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 16:15
مشهد 17:35

622,800 تومان

وارش

اکونومی
5818
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 17:00
مشهد 18:15

448,000 تومان

وارش

اکونومی
5818
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 17:00
مشهد 18:15

478,400 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
968
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 17:50
مشهد 19:05

450,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
468
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:00
مشهد 20:30

559,200 تومان

ایران ایر

اکونومی
468
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:00
مشهد 20:30

654,600 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1037
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:40
مشهد 21:10

514,600 تومان

سپهران

اکونومی
4318
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 20:35
مشهد 21:55

449,100 تومان

وارش

اکونومی
5868
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 20:50
مشهد 22:05

458,800 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
8064
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 21:25
مشهد 22:55

640,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
8064
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 21:25
مشهد 22:55

720,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4057
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 23:30
مشهد 00:55

424,700 تومان

زاگرس

اکونومی
4057
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 23:30
مشهد 00:55

524,300 تومان