خرید بلیط هواپیما از تهران به کیش

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
THR
تهران
KIH
کیش
١٥
آذر
جمعه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کیش ایر

اکونومی
7055
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 06:20
کیش + 08:05

380,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4051
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 06:35
کیش + 08:20

318,700 تومان

زاگرس

اکونومی
4051
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 06:35
کیش + 08:20

329,300 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
996
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 07:45
کیش + 09:30

280,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4003
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 12:10
کیش + 13:55

370,600 تومان

وارش

اکونومی
5824
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 12:30
کیش + 14:15

347,200 تومان

وارش

اکونومی
5824
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 12:30
کیش + 14:15

400,200 تومان

وارش

اکونومی
5824
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 12:30
کیش + 14:20

292,200 تومان

کیش ایر

اکونومی
7053
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 12:45
کیش + 14:30

380,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7053
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 12:45
کیش + 14:20

308,000 تومان

تابان ایر

اکونومی
6261
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 13:30
کیش + 15:15

302,000 تومان

تابان ایر

اکونومی
6261
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 13:30
کیش + -:-

308,000 تومان

تابان ایر

اکونومی
6261
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 13:30
کیش + 15:15

322,600 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1043
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 14:00
کیش + -:-

369,000 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1043
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 14:15
کیش + 15:45

393,700 تومان

ماهان ایر

بیزینس
1043C
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 14:15
کیش + 15:45

962,370 تومان

کیش ایر

اکونومی
7029
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 15:30
کیش + 16:50

342,200 تومان

زاگرس

اکونومی
4071
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 17:30
کیش + 19:15

338,800 تومان

زاگرس

اکونومی
4071
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 17:30
کیش + 19:15

455,400 تومان

ساها

اکونومی
154
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 17:40
کیش + 19:25

359,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7081
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 18:15
کیش + 19:50

359,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7081
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 18:15
کیش + -:-

389,000 تومان

ایران ایر

بیزینس
350
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 18:35
کیش + 20:25

1,046,800 تومان

ایران ایر

بیزینس
350
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 18:35
کیش + 20:25

1,174,000 تومان

معراج

اکونومی
2820
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 19:00
کیش + -:-

384,200 تومان

معراج

اکونومی
2820
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 19:00
کیش + 20:30

385,200 تومان

معراج

اکونومی
2820
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 19:00
کیش + 20:55

401,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7125
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 22:45
کیش + -:-

389,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7125
 • چارتر
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 23:00
کیش + 00:50

381,400 تومان

هدیه ویژه قاصدک ۲۴ به مسافران جزیره کیش : بن ۲۰ هزار تومانی استفاده از خدمات تفریحی جزیره کیش برای هر نفر

هدیه ویژه قاصدک ۲۴ به مسافران جزیره کیش : بن ۲۰ هزار تومانی استفاده از خدمات تفریحی جزیره کیش برای هر نفر