قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
KIH
کیش
١
خرداد
چهارشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


زاگرس
4003
سیستمی

1398/03/01
12:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
167,000 تومان

کیش ایر
7053
سیستمی

1398/03/01
12:45

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
300,000 تومان

کیش ایر
7053
سیستمی

1398/03/01
12:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
380,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1398/03/01
12:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
178,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1398/03/01
12:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
208,000 تومان

کیش ایر
7053
چارتر

1398/03/01
12:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
259,500 تومان

ماهان ایر
1043
چارتر

1398/03/01
14:10

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
188,000 تومان

وارش
5822
چارتر

1398/03/01
15:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
248,000 تومان

وارش
5822
سیستمی

1398/03/01
15:50

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
300,000 تومان

وارش
5822
سیستمی

1398/03/01
15:50

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
330,000 تومان

کیش ایر
7081
سیستمی

1398/03/01
17:15

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
300,000 تومان

کیش ایر
7081
سیستمی

1398/03/01
17:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
380,000 تومان

کیش ایر
7081
چارتر

1398/03/01
17:15

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
196,100 تومان

زاگرس
4071
سیستمی

1398/03/01
17:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
192,500 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/01
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
189,400 تومان

آسمان
3880
چارتر

1398/03/01
18:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
190,900 تومان

ماهان ایر
1013
چارتر

1398/03/01
18:55

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
233,000 تومان

ماهان ایر
1013C
چارتر

1398/03/01
18:55

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
779,390 تومان

معراج
2820
سیستمی

1398/03/01
19:30

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
410,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1398/03/01
19:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
203,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1398/03/01
19:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
209,500 تومان

وارش
5820
سیستمی

1398/03/01
21:15

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
300,000 تومان

کیش ایر
7029
چارتر

1398/03/01
22:40

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
308,000 تومان

کیش ایر
7029
چارتر

1398/03/01
22:40

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
338,000 تومان

کیش ایر
7029
سیستمی

1398/03/01
22:45

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
300,000 تومان

کیش ایر
7029
سیستمی

1398/03/01
22:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
380,000 تومان

کیش ایر
7029
چارتر

1398/03/01
22:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
298,000 تومان

کیش ایر
7029
چارتر

1398/03/01
22:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
328,000 تومان