خرید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
THR
تهران
IFN
اصفهان
١٥
آذر
جمعه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ایران ایر

اکونومی
3310
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 06:15
اصفهان 07:40

294,200 تومان

ایران ایر

اکونومی
3310
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 06:15
اصفهان 07:40

336,600 تومان

ایران ایر

اکونومی
316
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 15:20
اصفهان 16:30

389,600 تومان

ایران ایر

اکونومی
316
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 15:20
اصفهان 16:30

442,600 تومان

ایران ایر

بیزینس
316
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 15:20
اصفهان 16:30

580,400 تومان

ایران ایر

بیزینس
316
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 15:20
اصفهان 16:30

654,600 تومان

آتا

اکونومی
5613
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:30
اصفهان 20:30

251,800 تومان

قشم ایر

اکونومی
1282
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 20:15
اصفهان 21:15

220,000 تومان

ماهان ایر

اکونومی
4531
 • سیستمی
 • جمعه ١٥ آذر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 22:10
اصفهان 23:20

421,400 تومان