قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی بلیط سفر

خرید بلیط هواپیما از تهران به بندرعباس

THR
تهران
BND
بندرعباس
٢٩
تیر
شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


قشم ایر

اکونومی
1220
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 07:40
بندرعباس 09:25

855,900 تومان

سپهران

اکونومی
4332
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 08:55
بندرعباس 10:45

300,900 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
912
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 14:30
بندرعباس 16:00

310,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
912
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 14:30
بندرعباس 16:10

380,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
912C
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 14:30
بندرعباس 16:00

400,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
912
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 14:30
بندرعباس 16:10

400,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
912
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 14:30
بندرعباس 16:10

460,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
912
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 14:30
بندرعباس 16:10

500,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
256
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 16:30
بندرعباس 18:30

781,800 تومان

ایران ایر

بیزینس
256
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 16:30
بندرعباس 18:30

983,200 تومان

ایران ایر

بیزینس
256
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 16:30
بندرعباس 18:30

1,068,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
6960
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 19:10
بندرعباس 20:40

469,800 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
6960
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 19:10
بندرعباس 20:40

489,050 تومان

ماهان ایر

اکونومی
4593
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:20
بندرعباس 21:00

582,800 تومان

ماهان ایر

بیزینس
4593
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 19:20
بندرعباس 21:00

911,200 تومان

ماهان ایر

بیزینس
4593
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:20
بندرعباس 21:00

952,200 تومان

زاگرس

اکونومی
4039
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 19:40
بندرعباس 21:15

432,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4039
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 19:40
بندرعباس 21:15

476,600 تومان