خرید بلیط هواپیما از شیراز به تهران

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
SYZ
شیراز
THR
تهران
٥
اسفند
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آسمان

اکونومی
3768
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 04:45
تهران 06:10

189,900 تومان

آسمان

اکونومی
3768
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 04:45
تهران 06:10

226,600 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7400
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 05:30
تهران -:-

167,080 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7400
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 05:30
تهران 06:30

169,700 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7400
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
شیراز 05:30
تهران 07:30

174,600 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7400
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 05:30
تهران 06:40

198,000 تومان

سپهران

اکونومی
4302
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 06:00
تهران 07:20

179,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4076
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 08:00
تهران 09:20

203,100 تومان

زاگرس

اکونومی
4076
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 08:00
تهران 09:20

220,000 تومان

وارش

اکونومی
5837
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 08:15
تهران 09:30

219,000 تومان

وارش

اکونومی
5837
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 08:15
تهران 09:30

234,900 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1088
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 11:50
تهران 13:15

438,100 تومان

قشم ایر

اکونومی
1237
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 13:05
تهران 14:25

335,900 تومان

قشم ایر

اکونومی
1237
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 13:05
تهران 14:25

390,600 تومان

آسمان

اکونومی
3785
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 16:10
تهران 17:35

292,100 تومان

آسمان

اکونومی
3785
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 16:10
تهران 17:35

325,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4010
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 18:10
تهران 19:20

229,100 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
شیراز 19:30
تهران -:-

209,760 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
049
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٧ نفر
شیراز 19:40
تهران 20:55

218,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
49
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
شیراز 19:40
تهران 20:50

264,100 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
049
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 19:40
تهران 20:40

272,600 تومان

آسمان

اکونومی
3778
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 20:10
تهران 21:35

259,300 تومان

آسمان

اکونومی
855
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٧ نفر
شیراز 21:00
تهران 22:25

259,300 تومان

آسمان

اکونومی
855
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 21:00
تهران 22:25

292,100 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 21:50
تهران 23:10

195,500 تومان

ایران ایر

اکونومی
323
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 22:05
تهران 23:35

379,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
323
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:05
تهران 23:35

432,000 تومان

ایران ایر

بیزینس
323
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 22:05
تهران 23:35

707,600 تومان

ایران ایر

بیزینس
323
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
شیراز 22:05
تهران 23:35

803,000 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1086
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 22:30
تهران 23:50

311,600 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1086
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:30
تهران 23:50

337,000 تومان