خرید بلیط هواپیما از شیراز به تهران

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
SYZ
شیراز
THR
تهران
٣
اسفند
شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 19:30
تهران -:-

253,000 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 19:30
تهران 20:50

308,000 تومان

معراج

اکونومی
2841
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 20:15
تهران 21:55

303,700 تومان

ایران ایر

اکونومی
427
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 20:30
تهران 21:55

379,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
427
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٨ نفر
شیراز 20:30
تهران 21:55

432,000 تومان

آسمان

اکونومی
3778
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 20:50
تهران 22:15

325,000 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 22:00
تهران 23:20

303,600 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 22:00
تهران 23:20

433,200 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 22:00
تهران 23:20

455,800 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 22:00
تهران 23:20

478,400 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:00
تهران 23:20

500,800 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1086
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 22:30
تهران 23:50

311,600 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1086
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:30
تهران 23:50

337,000 تومان

قشم ایر

اکونومی
1237
 • سیستمی
 • شنبه ٣ اسفند
 • ظرفیت ٧ نفر
شیراز 22:50
تهران 23:59

335,900 تومان