خرید بلیط هواپیما از شیراز به تهران

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
SYZ
شیراز
THR
تهران
١٤
فروردین
پنجشنبه
١٣٩٩

مرتب سازی براساس


ایران ایرتور

اکونومی
985
 • سیستمی
 • پنجشنبه ١٤ فروردین
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 13:45
تهران 15:05

300,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
233
 • سیستمی
 • پنجشنبه ١٤ فروردین
 • ظرفیت ٦ نفر
شیراز 18:05
تهران 20:25

612,200 تومان

ایران ایر

اکونومی
3447
 • سیستمی
 • پنجشنبه ١٤ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 20:35
تهران 22:55

379,000 تومان

آسمان

اکونومی
3778
 • سیستمی
 • پنجشنبه ١٤ فروردین
 • ظرفیت ٨ نفر
شیراز 20:35
تهران 22:00

613,100 تومان

ماهان ایر

اکونومی
4528
 • سیستمی
 • پنجشنبه ١٤ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:30
تهران 23:50

337,000 تومان

تابان ایر

اکونومی
6284
 • سیستمی
 • پنجشنبه ١٤ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:45
تهران 23:55

278,600 تومان