خرید بلیط هواپیما از اهواز به تهران

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
AWZ
اهواز
THR
تهران
٦
اسفند
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آتا

اکونومی
5636
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
اهواز 09:50
تهران 10:50

184,700 تومان

آتا

اکونومی
5636
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 09:50
تهران 10:50

212,200 تومان

زاگرس

اکونومی
4016
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 11:00
تهران 12:00

196,700 تومان

ایران ایر

اکونومی
430
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٨ نفر
اهواز 13:05
تهران 14:20

273,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
430
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 13:05
تهران 14:20

326,000 تومان

ایران ایر

بیزینس
430
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
اهواز 13:05
تهران 14:20

792,400 تومان

ایران ایر

بیزینس
430
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٧ نفر
اهواز 13:05
تهران 14:20

898,400 تومان

کیش ایر

اکونومی
7030
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
اهواز 13:40
تهران 15:00

208,000 تومان

کیش ایر

اکونومی
7030
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 13:40
تهران 14:40

316,500 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2619
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 15:05
تهران 16:05

236,000 تومان

زاگرس

اکونومی
4020
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 16:30
تهران 17:40

196,700 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2607
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
اهواز 17:05
تهران 18:05

205,200 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2607
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 17:05
تهران 18:05

236,000 تومان

تابان ایر

اکونومی
6246
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
اهواز 18:00
تهران -:-

158,000 تومان

تابان ایر

اکونومی
6246
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 18:00
تهران 19:00

311,000 تومان

آتا

اکونومی
5628
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٨ نفر
اهواز 19:00
تهران 20:00

184,700 تومان

آتا

اکونومی
5628
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 19:00
تهران 20:00

212,200 تومان

آسمان

اکونومی
833
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٨ نفر
اهواز 19:20
تهران 20:35

197,900 تومان

آسمان

اکونومی
833
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 19:20
تهران 20:35

239,100 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
989
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
اهواز 19:30
تهران 20:45

160,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
989
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
اهواز 19:30
تهران 20:45

400,000 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2621
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
اهواز 22:15
تهران 23:15

189,400 تومان

کارون (نفت)

اکونومی
2621
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 22:15
تهران 23:15

205,200 تومان

زاگرس

اکونومی
4012
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
اهواز 22:30
تهران 23:30

196,700 تومان