قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
TBZ
تبریز
٢٧
بهمن
شنبه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


ایران ایر
343
سیستمی

1397/11/27
06:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
304,800 تومان

قشم ایر
1273
سیستمی

1397/11/27
06:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
304,800 تومان

آتا
5602
سیستمی

1397/11/27
08:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
241,200 تومان

آتا
5668
سیستمی

1397/11/27
11:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
241,200 تومان

معراج
2825
سیستمی

1397/11/27
15:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
230,000 تومان

معراج
2825*
سیستمی

1397/11/27
15:00

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
279,500 تومان

آتا
5604
سیستمی

1397/11/27
17:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
294,200 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1397/11/27
21:10

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
285,000 تومان

ایران ایرتور
936
سیستمی

1397/11/27
21:10

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
285,000 تومان

آتا
5606
سیستمی

1397/11/27
21:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
294,200 تومان