خرید بلیط هواپیما از تهران به تبریز

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
THR
تهران
TBZ
تبریز
٦
اسفند
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر

اکونومی
46
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 10:25
تبریز 11:25

354,500 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
936
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 11:00
تبریز 12:15

315,000 تومان

آتا

اکونومی
5608
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 12:10
تبریز 13:10

317,800 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 18:00
تبریز 19:00

452,300 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 18:00
تبریز 19:00

472,600 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:00
تبریز 19:00

492,900 تومان

قشم ایر

اکونومی
1273
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 19:50
تبریز 21:00

391,400 تومان

قشم ایر

اکونومی
1273
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 19:50
تبریز 21:00

446,100 تومان

قشم ایر

اکونومی
1273
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 19:50
تبریز 21:00

500,900 تومان

آتا

اکونومی
5606
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 22:15
تبریز 23:15

299,400 تومان

آتا

اکونومی
5606
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 22:15
تبریز 23:15

317,800 تومان