قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3782
سیستمی

1396/04/03
13:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
199,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3782
سیستمی

1396/04/03
13:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3776
سیستمی

1396/04/03
14:05

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
184,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3776
سیستمی

1396/04/03
14:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
199,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
405
سیستمی

1396/04/03
15:45

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
516,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3790
سیستمی

1396/04/03
16:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
199,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3790
سیستمی

1396/04/03
16:50

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/04/03
17:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
147,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/04/03
17:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3792
سیستمی

1396/04/03
18:20

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3792
سیستمی

1396/04/03
18:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
263,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7505
چارتر

1396/04/03
18:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/04/03
19:35

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/04/03
19:35

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/04/03
19:35

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/04/03
19:35

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
263,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1087
سیستمی

1396/04/03
20:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
240,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1087
سیستمی

1396/04/03
20:10

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
330,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
156
چارتر

1396/04/03
20:20

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1236
سیستمی

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
180,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1236
سیستمی

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
205,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3786
سیستمی

1396/04/03
21:35

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3786
سیستمی

1396/04/03
21:35

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/04/03
23:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/04/03
23:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
184,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
سیستمی

1396/04/03
23:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
192,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
سیستمی

1396/04/03
23:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
229,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
چارتر

1396/04/03
23:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/04/03
23:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/04/03
23:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.