قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/09/22
13:55

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
207,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/09/22
13:55

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
232
سیستمی

1396/09/22
15:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4011
سیستمی

1396/09/22
16:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
202,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4011
سیستمی

1396/09/22
16:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4011
چارتر

1396/09/22
16:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/09/22
17:05

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
209,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/09/22
17:05

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/09/22
17:05

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/09/22
17:05

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/09/22
17:05

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/09/22
17:05

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
471,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3777
سیستمی

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3777
سیستمی

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
263,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
156
چارتر

1396/09/22
18:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
156
چارتر

1396/09/22
18:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/09/22
19:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/09/22
19:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/09/22
19:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/09/22
20:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
263,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/09/22
20:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
290,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1236
سیستمی

1396/09/22
20:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
219,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7159
چارتر

1396/09/22
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7159
چارتر

1396/09/22
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/09/22
22:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/09/22
22:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/09/22
22:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/09/22
22:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/09/22
22:50

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/09/22
22:50

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
471,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/09/22
23:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/09/22
23:40

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/09/22
23:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
184,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/09/22
23:40

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/09/22
23:40

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
471,800 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.