قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3772
سیستمی

1396/03/09
07:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
318,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1298
سیستمی

1396/03/09
08:35

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
205,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1089
سیستمی

1396/03/09
09:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
196,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1089
سیستمی

1396/03/09
09:45

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
315,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/03/09
15:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/03/09
15:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
422
سیستمی

1396/03/09
16:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
283,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3790
سیستمی

1396/03/09
16:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3790
سیستمی

1396/03/09
16:50

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/03/09
17:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2840
سیستمی

1396/03/09
18:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
149,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
156
چارتر

1396/03/09
18:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2840
چارتر

1396/03/09
18:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2840
چارتر

1396/03/09
18:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
200,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
سیستمی

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
160,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1087
سیستمی

1396/03/09
20:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
174,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3786
سیستمی

1396/03/09
21:35

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3786
سیستمی

1396/03/09
21:35

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
168,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/03/09
23:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
143,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/03/09
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
سیستمی

1396/03/09
23:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
155,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
سیستمی

1396/03/09
23:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
167,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
سیستمی

1396/03/09
23:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
254,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
چارتر

1396/03/09
23:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/03/09
23:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
137,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.