قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1089
سیستمی

1396/07/26
09:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
284,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7451
سیستمی

1396/07/26
12:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
192,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7451
چارتر

1396/07/26
12:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7451
چارتر

1396/07/26
12:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7451
چارتر

1396/07/26
12:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7451
چارتر

1396/07/26
12:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3782
سیستمی

1396/07/26
13:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3782
سیستمی

1396/07/26
13:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2840
سیستمی

1396/07/26
13:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
165,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2840
چارتر

1396/07/26
13:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
159,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2840
چارتر

1396/07/26
13:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
172,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/07/26
15:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/07/26
15:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/07/26
15:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
268,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5623
چارتر

1396/07/26
15:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
288,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
232
سیستمی

1396/07/26
15:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
232
سیستمی

1396/07/26
15:40

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
516,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4011
چارتر

1396/07/26
16:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4011
سیستمی

1396/07/26
16:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
249,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4011
سیستمی

1396/07/26
16:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
268,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/07/26
17:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
298,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4303
چارتر

1396/07/26
17:10

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
298,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
156
چارتر

1396/07/26
18:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
156
چارتر

1396/07/26
18:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
229,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
424
سیستمی

1396/07/26
19:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1087
سیستمی

1396/07/26
20:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
311,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1236
سیستمی

1396/07/26
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
272,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
سیستمی

1396/07/26
21:50

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
215,336 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/07/26
21:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/07/26
21:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/07/26
21:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/07/26
21:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/07/26
22:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/07/26
22:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/07/26
22:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4327
چارتر

1396/07/26
22:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
259,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3788
سیستمی

1396/07/26
22:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
263,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
چارتر

1396/07/26
23:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
چارتر

1396/07/26
23:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7559
چارتر

1396/07/26
23:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
233,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/07/26
23:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/07/26
23:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/07/26
23:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/07/26
23:40

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
209,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/07/26
23:40

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
408,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4309
چارتر

1396/07/26
23:40

ظرفیت
۶ نفر

بیزینس
409,500 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.