قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
پنجشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧

مرتب سازی براساس


ایران ایرتور
984
سیستمی

1397/05/25
10:30

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
375,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1397/05/25
15:30

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
318,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1397/05/25
15:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
338,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1397/05/25
15:35

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
318,000 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1397/05/25
16:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
355,700 تومان

ایران ایر
422
سیستمی

1397/05/25
16:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
389,600 تومان

ایران ایر
422
سیستمی

1397/05/25
16:15

ظرفیت
٢ نفر

بیزینس
474,400 تومان

ایران ایر
422
سیستمی

1397/05/25
16:15

ظرفیت
٤ نفر

بیزینس
559,200 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1397/05/25
16:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
358,000 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1397/05/25
16:55

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
368,000 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1397/05/25
16:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
377,000 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1397/05/25
16:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
388,000 تومان

ساها
156
چارتر

1397/05/25
18:40

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
307,000 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1397/05/25
23:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
365,300 تومان

سپهران
4309
چارتر

1397/05/25
23:40

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
358,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1397/05/25
23:40

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
358,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1397/05/25
23:40

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
358,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1397/05/25
23:40

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
388,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1397/05/25
23:40

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
388,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1397/05/25
23:40

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
409,500 تومان