قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2804
سیستمی

1396/04/03
13:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2804
سیستمی

1396/04/03
13:15

ظرفیت
۸ نفر

بیزینس
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4319
چارتر

1396/04/03
13:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
سیستمی

1396/04/03
13:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
226,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
سیستمی

1396/04/03
13:30

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7469
چارتر

1396/04/03
13:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
268
سیستمی

1396/04/03
13:55

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
268
سیستمی

1396/04/03
13:55

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
559,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5695
چارتر

1396/04/03
14:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5695
چارتر

1396/04/03
14:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/04/03
14:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1202
چارتر

1396/04/03
15:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6324
چارتر

1396/04/03
15:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
966
چارتر

1396/04/03
16:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
966
چارتر

1396/04/03
16:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
460
سیستمی

1396/04/03
16:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
962
چارتر

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
962
چارتر

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/04/03
18:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/04/03
18:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/04/03
18:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5613
چارتر

1396/04/03
18:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/04/03
19:05

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
468
سیستمی

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
468
سیستمی

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
559,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1037
سیستمی

1396/04/03
19:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
293,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1037
چارتر

1396/04/03
19:50

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6304
چارتر

1396/04/03
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/04/03
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
162,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/04/03
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/04/03
20:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/04/03
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/04/03
22:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/04/03
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/04/03
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4057
چارتر

1396/04/03
23:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
158,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.