قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
022
چارتر

1396/07/26
11:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
358,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7469
چارتر

1396/07/26
13:40

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
298,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
460
سیستمی

1396/07/26
13:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7469
چارتر

1396/07/26
13:55

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
298,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4045
چارتر

1396/07/26
14:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/07/26
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/07/26
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
288,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1202
چارتر

1396/07/26
15:25

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5698
چارتر

1396/07/26
16:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
278,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5698
چارتر

1396/07/26
16:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
279,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5698
چارتر

1396/07/26
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
298,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5698
چارتر

1396/07/26
16:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5620
چارتر

1396/07/26
16:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5620
چارتر

1396/07/26
16:10

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
249,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6324
چارتر

1396/07/26
16:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
278,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6258
سیستمی

1396/07/26
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
300,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6258
چارتر

1396/07/26
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
170
چارتر

1396/07/26
17:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
273,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/07/26
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
300,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
چارتر

1396/07/26
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

پویا ایر
2356
چارتر

1396/07/26
18:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/07/26
19:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6256
چارتر

1396/07/26
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
602
سیستمی

1396/07/26
20:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
328,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4075
چارتر

1396/07/26
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
283,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/07/26
20:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
243,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/07/26
20:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
268,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/07/26
20:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
278,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/07/26
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
279,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/07/26
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/07/26
21:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5629
چارتر

1396/07/26
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
226,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8062
چارتر

1396/07/26
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
263,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6304
چارتر

1396/07/26
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/07/26
22:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/07/26
22:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/07/26
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4001
چارتر

1396/07/26
23:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/07/26
23:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4057
چارتر

1396/07/26
23:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
248,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.