قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6222
سیستمی

1396/02/11
10:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4031
چارتر

1396/02/11
11:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
سیستمی

1396/02/11
13:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/02/11
13:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
107,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5295
چارتر

1396/02/11
14:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
106,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6324
چارتر

1396/02/11
14:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6324
چارتر

1396/02/11
14:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
چارتر

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1250
سیستمی

1396/02/11
14:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
466
سیستمی

1396/02/11
14:55

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
209,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
466
سیستمی

1396/02/11
14:55

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
251,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
466
سیستمی

1396/02/11
14:55

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
304,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
466
سیستمی

1396/02/11
14:55

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4045
چارتر

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4045
چارتر

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/02/11
15:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/02/11
15:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/02/11
15:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/02/11
15:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1202
سیستمی

1396/02/11
15:25

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1202
چارتر

1396/02/11
15:25

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
024
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
024
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6256
چارتر

1396/02/11
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/02/11
19:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
145,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
602
سیستمی

1396/02/11
19:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
190,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
602
سیستمی

1396/02/11
19:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
207,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5211
سیستمی

1396/02/11
20:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5211
چارتر

1396/02/11
20:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5211
چارتر

1396/02/11
20:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5211
چارتر

1396/02/11
20:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5211
چارتر

1396/02/11
20:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5211
چارتر

1396/02/11
20:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
سیستمی

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
سیستمی

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
276,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4319
چارتر

1396/02/11
21:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4319
چارتر

1396/02/11
21:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
121,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/02/11
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4057
چارتر

1396/02/11
23:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
118,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.