قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
سیستمی

1396/09/22
13:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
385,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4045
چارتر

1396/09/22
13:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
219,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4045
چارتر

1396/09/22
13:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4045
چارتر

1396/09/22
13:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
228,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
چارتر

1396/09/22
13:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
428,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
سیستمی

1396/09/22
13:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/09/22
13:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
460
سیستمی

1396/09/22
14:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5629
چارتر

1396/09/22
14:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
158
چارتر

1396/09/22
14:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
158
چارتر

1396/09/22
14:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
158
چارتر

1396/09/22
14:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
263,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5698
چارتر

1396/09/22
16:25

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
259,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5698
چارتر

1396/09/22
16:25

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
268,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6324
چارتر

1396/09/22
16:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
268,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
608
سیستمی

1396/09/22
17:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
328,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
608
سیستمی

1396/09/22
17:20

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
336,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
608
سیستمی

1396/09/22
17:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
398,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/09/22
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
364,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
چارتر

1396/09/22
18:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
چارتر

1396/09/22
18:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
چارتر

1396/09/22
18:10

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
329,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6256
چارتر

1396/09/22
20:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6256
چارتر

1396/09/22
20:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
329,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
278,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/09/22
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
278,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/09/22
22:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6304
چارتر

1396/09/22
22:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/09/22
22:35

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/09/22
22:35

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/09/22
22:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
233,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6304
سیستمی

1396/09/22
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
241,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/09/22
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
227,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/09/22
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
227,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/09/22
22:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
229,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/09/22
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
964
چارتر

1396/09/22
23:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
964
چارتر

1396/09/22
23:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4057
چارتر

1396/09/22
23:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
228,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.