قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2800
سیستمی

1396/03/09
07:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
122,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2802
سیستمی

1396/03/09
07:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5686
چارتر

1396/03/09
08:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5686
چارتر

1396/03/09
08:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1252
چارتر

1396/03/09
08:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
چارتر

1396/03/09
09:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
106,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
چارتر

1396/03/09
09:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/03/09
09:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/03/09
09:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4041
چارتر

1396/03/09
10:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4319
چارتر

1396/03/09
13:05

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4319
چارتر

1396/03/09
13:05

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4319
چارتر

1396/03/09
13:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2804
سیستمی

1396/03/09
13:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
154,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
سیستمی

1396/03/09
13:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
203,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1035
سیستمی

1396/03/09
13:30

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
610
سیستمی

1396/03/09
14:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
610
سیستمی

1396/03/09
14:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
190,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/09
14:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/09
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/09
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
460
سیستمی

1396/03/09
15:30

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/03/09
15:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/03/09
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6258
چارتر

1396/03/09
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6258
سیستمی

1396/03/09
18:25

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
276,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5613
چارتر

1396/03/09
18:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/03/09
19:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1037
سیستمی

1396/03/09
19:50

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1037
چارتر

1396/03/09
19:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/03/09
20:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/03/09
20:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/03/09
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
سیستمی

1396/03/09
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
سیستمی

1396/03/09
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
276,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/03/09
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/03/09
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4057
چارتر

1396/03/09
23:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
148,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.