قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/05/05
09:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4093
چارتر

1396/05/05
09:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7469
سیستمی

1396/05/05
10:25

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
962
چارتر

1396/05/05
11:55

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
253,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
962
چارتر

1396/05/05
11:55

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4031
چارتر

1396/05/05
13:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
262
سیستمی

1396/05/05
14:00

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
474,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
262
سیستمی

1396/05/05
14:00

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
559,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5629
چارتر

1396/05/05
14:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5629
چارتر

1396/05/05
14:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/05/05
14:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1202
چارتر

1396/05/05
15:20

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6326
چارتر

1396/05/05
15:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6326
چارتر

1396/05/05
15:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4075
چارتر

1396/05/05
16:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4075
چارتر

1396/05/05
16:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4075
چارتر

1396/05/05
16:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1258
چارتر

1396/05/05
16:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1258
چارتر

1396/05/05
16:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6324
چارتر

1396/05/05
16:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
966
چارتر

1396/05/05
17:05

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
966
چارتر

1396/05/05
17:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6260
چارتر

1396/05/05
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1037
چارتر

1396/05/05
19:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
468
سیستمی

1396/05/05
20:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
468
سیستمی

1396/05/05
20:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
176,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/05/05
20:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/05/05
20:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/05/05
20:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
170,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/05/05
21:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
سیستمی

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
چارتر

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
170,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/05/05
23:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/05/05
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
173,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.