قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7021
سیستمی

1396/04/03
12:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7021
چارتر

1396/04/03
12:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/04/03
12:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/04/03
12:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/04/03
12:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/04/03
12:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
226,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/04/03
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/04/03
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/04/03
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/04/03
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/04/03
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/04/03
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/04/03
17:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/04/03
17:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/04/03
17:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/04/03
17:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/04/03
17:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
200,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
376,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
242,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
243,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
سیستمی

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
236,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
268,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
268,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.