قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
سیستمی

1396/02/11
10:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
سیستمی

1396/02/11
10:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
چارتر

1396/02/11
10:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8096
چارتر

1396/02/11
10:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8096
چارتر

1396/02/11
10:50

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/02/11
12:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/02/11
12:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2818
چارتر

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2818
سیستمی

1396/02/11
13:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
155,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/02/11
13:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7021
سیستمی

1396/02/11
15:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7021
سیستمی

1396/02/11
15:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7021
چارتر

1396/02/11
15:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7021
چارتر

1396/02/11
15:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/02/11
17:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/02/11
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/02/11
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/02/11
17:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/02/11
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/02/11
17:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/02/11
17:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/02/11
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/02/11
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
127,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/02/11
17:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/02/11
17:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/02/11
19:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/02/11
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/02/11
19:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
259,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/02/11
19:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/02/11
19:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/02/11
19:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
155,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
172,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
173,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.