قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/03/09
12:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
192,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6263
چارتر

1396/03/09
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
187,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6263
چارتر

1396/03/09
13:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/03/09
13:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
350
سیستمی

1396/03/09
15:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/09
17:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/09
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/09
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/09
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
194,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/09
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/09
17:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/09
17:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/09
17:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/09
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/03/09
17:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/03/09
17:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/09
19:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/09
19:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/03/09
19:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
259,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/09
19:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/09
19:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/09
19:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/09
21:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/09
21:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/09
21:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/09
21:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/09
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7429
چارتر

1396/03/09
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.