قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

مرتب سازی براساس


کیش ایر
7125
سیستمی

1396/11/29
10:00

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
192,300 تومان

کیش ایر
7125
سیستمی

1396/11/29
10:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
209,000 تومان

زاگرس
4003
چارتر

1396/11/29
11:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
168,000 تومان

آتا
5659
چارتر

1396/11/29
11:45

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
163,000 تومان

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/11/29
12:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
225,800 تومان

سپهران
4344
چارتر

1396/11/29
12:55

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
193,000 تومان

تابان ایر
6263
چارتر

1396/11/29
13:00

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
178,000 تومان

کیش ایر
7027
سیستمی

1396/11/29
16:15

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
192,300 تومان

کیش ایر
7027
چارتر

1396/11/29
16:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
317,500 تومان

ماهان ایر
1043C
چارتر

1396/11/29
16:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
466,010 تومان

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/11/29
17:15

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
192,300 تومان

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/11/29
17:15

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
209,000 تومان

سپهران
4312
چارتر

1396/11/29
17:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
178,000 تومان

سپهران
4312
چارتر

1396/11/29
17:30

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
188,000 تومان

سپهران
4312
چارتر

1396/11/29
17:40

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
178,000 تومان

سپهران
4312
چارتر

1396/11/29
17:40

ظرفیت
٤ نفر

بیزینس
388,100 تومان

زاگرس
4071
چارتر

1396/11/29
17:45

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
168,000 تومان

زاگرس
4071
چارتر

1396/11/29
17:45

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
173,000 تومان

کیش ایر
7015
چارتر

1396/11/29
17:45

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
188,000 تومان

کیش ایر
7015
چارتر

1396/11/29
17:45

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
208,000 تومان

کیش ایر
7015
سیستمی

1396/11/29
17:55

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
192,300 تومان

کیش ایر
7015
سیستمی

1396/11/29
17:55

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
209,000 تومان

آتا
5712
چارتر

1396/11/29
18:40

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
208,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1396/11/29
19:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
208,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1396/11/29
19:20

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
198,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1396/11/29
19:25

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
178,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1396/11/29
19:25

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
183,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1396/11/29
19:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
197,000 تومان

معراج
2820
چارتر

1396/11/29
19:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
217,000 تومان

زاگرس
4099
چارتر

1396/11/29
20:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
188,000 تومان

زاگرس
4099
چارتر

1396/11/29
20:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
198,000 تومان

زاگرس
4099
چارتر

1396/11/29
20:00

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
208,000 تومان

کیش ایر
7129
سیستمی

1396/11/29
21:15

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
192,300 تومان

کیش ایر
7129
سیستمی

1396/11/29
21:15

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
209,000 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1396/11/29
21:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
198,000 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1396/11/29
21:15

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
207,000 تومان

کیش ایر
7129
چارتر

1396/11/29
21:30

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
208,000 تومان

کیش ایر
7057
سیستمی

1396/11/29
21:45

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
192,300 تومان

کیش ایر
7057
چارتر

1396/11/29
21:45

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
178,000 تومان

کیش ایر
7057
چارتر

1396/11/29
21:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
188,000 تومان

کیش ایر
7057
چارتر

1396/11/29
21:45

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
218,000 تومان

کیش ایر
7057
چارتر

1396/11/29
21:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
317,000 تومان