قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/09/22
12:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/09/22
12:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6263
چارتر

1396/09/22
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7027
چارتر

1396/09/22
16:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5712
چارتر

1396/09/22
17:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/09/22
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/09/22
17:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/09/22
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/09/22
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/09/22
17:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/09/22
17:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
219,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/09/22
19:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/09/22
19:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/09/22
19:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/09/22
19:25

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
275,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/09/22
19:25

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/09/22
19:25

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
187,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
سیستمی

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
سیستمی

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4099
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4099
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
171,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4099
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
172,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4099
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
172,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
182,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4099
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
189,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
206,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4099
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7029
چارتر

1396/09/22
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
233,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7153
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7153
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7153
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7153
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
182,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7153
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7153
چارتر

1396/09/22
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
233,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7057
چارتر

1396/09/22
21:40

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7057
سیستمی

1396/09/22
21:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7057
سیستمی

1396/09/22
21:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7057
چارتر

1396/09/22
21:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
172,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7057
چارتر

1396/09/22
21:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
233,800 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.