قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/05/05
12:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/05/05
12:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/05/05
12:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/05/05
12:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/05/05
12:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6263
چارتر

1396/05/05
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6263
چارتر

1396/05/05
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/05/05
13:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/05/05
13:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/05/05
13:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043C
چارتر

1396/05/05
13:45

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
442,245 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
350
سیستمی

1396/05/05
15:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/05/05
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/05/05
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/05/05
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/05/05
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/05/05
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/05/05
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
156,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/05/05
17:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/05/05
17:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
سیستمی

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
سیستمی

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
155,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/05/05
18:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/05/05
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/05/05
19:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/05/05
19:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
200,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/05/05
19:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
156,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/05/05
19:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/05/05
19:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
172,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.