قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    استانبول
یکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦

مرتب سازی براساس


ماهان ایر
116
سیستمی

1396/12/27
10:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
1,542,600 تومان

زاگرس
3005
چارتر

1396/12/27
12:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
546,000 تومان

زاگرس
3005
چارتر

1396/12/27
12:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
566,000 تومان

آتا
I36619
چارتر

1396/12/27
13:40

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
517,500 تومان

قشم ایر
2213
چارتر

1396/12/27
13:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
556,000 تومان

ماهان ایر
114
سیستمی

1396/12/27
17:45

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
1,542,600 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1396/12/27
18:00

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
515,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1396/12/27
18:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
565,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1396/12/27
18:00

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
566,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1396/12/27
18:00

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
706,000 تومان

آتا
6603
چارتر

1396/12/27
19:30

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
516,000 تومان

تابان ایر
7271
چارتر

1396/12/27
19:45

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
836,000 تومان

زاگرس
3001
چارتر

1396/12/27
22:00

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
706,000 تومان

زاگرس
3001
چارتر

1396/12/27
22:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
706,000 تومان

زاگرس
3001
چارتر

1396/12/27
22:00

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
716,000 تومان

معراج
4805
سیستمی

1396/12/27
23:30

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
926,950 تومان

معراج
4805
سیستمی

1396/12/27
23:30

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
1,024,450 تومان

معراج
4805
چارتر

1396/12/27
23:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
616,000 تومان