قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
IST
استانبول
٢٧
بهمن
شنبه
١٣٩٧

مرتب سازی براساس


ماهان ایر
112
سیستمی

1397/11/27
06:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
1,193,400 تومان

ماهان ایر
112
سیستمی

1397/11/27
06:50

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
3,137,200 تومان

ماهان ایر
116
سیستمی

1397/11/27
09:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
1,193,400 تومان

ماهان ایر
116
سیستمی

1397/11/27
09:45

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
3,137,200 تومان

قشم ایر
2213
چارتر

1397/11/27
13:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
316,000 تومان

قشم ایر
2213
چارتر

1397/11/27
13:30

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
416,000 تومان

ماهان ایر
114
سیستمی

1397/11/27
17:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
886,200 تومان

ماهان ایر
114
سیستمی

1397/11/27
17:00

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
3,137,200 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
516,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
566,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
576,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
616,000 تومان

قشم ایر
CH2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
636,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
716,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
766,000 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
797,500 تومان

قشم ایر
2215
چارتر

1397/11/27
17:35

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
516,000 تومان