خرید بلیط هواپیما از تهران به اصفهان

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
THR
تهران
IFN
اصفهان
٥
اسفند
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ماهان ایر

اکونومی
4533
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 07:30
اصفهان 08:40

498,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
252
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 11:25
اصفهان 12:25

497,800 تومان

ایران ایر

بیزینس
252
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 11:25
اصفهان 12:25

580,400 تومان

ایران ایر

بیزینس
252
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 11:25
اصفهان 12:25

654,600 تومان

ایران ایر

اکونومی
254
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 14:40
اصفهان 15:55

262,400 تومان

ایران ایر

اکونومی
254
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 14:40
اصفهان 15:55

294,200 تومان

ایران ایر

اکونومی
3312
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 15:30
اصفهان 16:50

262,400 تومان

ایران ایر

اکونومی
3312
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 15:30
اصفهان 16:50

294,200 تومان

قشم ایر

اکونومی
1282
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٨ نفر
تهران 17:20
اصفهان 18:20

223,000 تومان

قشم ایر

اکونومی
1282
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 17:20
اصفهان 18:20

272,600 تومان

وارش

اکونومی
5866
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:10
اصفهان 19:10

236,000 تومان

آتا

اکونومی
5613
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 21:00
اصفهان 22:00

221,100 تومان

آتا

اکونومی
5613
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 21:00
اصفهان 22:00

260,600 تومان

ماهان ایر

اکونومی
4531
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 22:10
اصفهان 23:20

355,300 تومان

ماهان ایر

اکونومی
4531
 • سیستمی
 • دوشنبه ٥ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 22:10
اصفهان 23:20

388,400 تومان