قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    اهواز
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2618
سیستمی

1396/04/03
13:05

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
108,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2618
سیستمی

1396/04/03
13:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/04/03
14:40

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
144,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/04/03
14:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
180,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/04/03
14:40

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
248,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/04/03
14:40

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
290,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/04/03
15:25

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/04/03
15:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/04/03
15:25

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
چارتر

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6297
سیستمی

1396/04/03
18:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6297
چارتر

1396/04/03
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2612
سیستمی

1396/04/03
18:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2612
سیستمی

1396/04/03
18:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
159,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2612
سیستمی

1396/04/03
18:40

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
832
سیستمی

1396/04/03
19:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4013
چارتر

1396/04/03
20:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
سیستمی

1396/04/03
20:35

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
161,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/04/03
20:35

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
165,780 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5635
چارتر

1396/04/03
20:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2616
سیستمی

1396/04/03
20:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
170,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2616
سیستمی

1396/04/03
20:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
186,400 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.