قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    اهواز
یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر
042
چارتر

1396/11/29
10:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
238,000 تومان

کاسپین ایر
042
چارتر

1396/11/29
10:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
278,000 تومان

نفت (کارون)
2612
سیستمی

1396/11/29
13:40

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
222,200 تومان

نفت (کارون)
2612
سیستمی

1396/11/29
13:40

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
258,200 تومان

زاگرس
4021
سیستمی

1396/11/29
15:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
206,300 تومان

قشم ایر
1300
سیستمی

1396/11/29
15:20

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
209,400 تومان

قشم ایر
1300
سیستمی

1396/11/29
15:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
272,000 تومان

آتا
5627
چارتر

1396/11/29
16:05

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
338,000 تومان

آتا
5627
چارتر

1396/11/29
16:10

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
177,000 تومان

آتا
5627
چارتر

1396/11/29
16:10

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
188,000 تومان

آتا
5627
چارتر

1396/11/29
16:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
189,500 تومان

ایران ایر
311
سیستمی

1396/11/29
16:35

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
220,000 تومان

نفت (کارون)
2620
سیستمی

1396/11/29
17:20

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
222,200 تومان

نفت (کارون)
2620
سیستمی

1396/11/29
17:20

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
258,200 تومان

آسمان
832
سیستمی

1396/11/29
18:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
261,400 تومان

تابان ایر
6275
چارتر

1396/11/29
18:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
187,000 تومان

کیش ایر
7031
سیستمی

1396/11/29
18:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
209,400 تومان

کیش ایر
7031
سیستمی

1396/11/29
18:45

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
229,600 تومان

کیش ایر
7031
چارتر

1396/11/29
18:45

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
258,000 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1396/11/29
19:05

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
246,600 تومان

زاگرس
4013
سیستمی

1396/11/29
19:05

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
316,600 تومان

آتا
5635
چارتر

1396/11/29
20:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
328,000 تومان

آتا
5635
سیستمی

1396/11/29
20:35

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
443,700 تومان

ایران ایرتور
988
چارتر

1396/11/29
21:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
328,000 تومان

نفت (کارون)
2618
سیستمی

1396/11/29
21:10

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
258,200 تومان

نفت (کارون)
2618
سیستمی

1396/11/29
21:10

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
294,200 تومان