قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    اهواز
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
4586
سیستمی

1396/03/04
05:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
180,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
4586
سیستمی

1396/03/04
05:05

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
248,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
4586
سیستمی

1396/03/04
05:05

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
020
سیستمی

1396/03/04
05:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
191,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
431
سیستمی

1396/03/04
06:45

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/03/04
08:15

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/03/04
08:15

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
830
سیستمی

1396/03/04
09:50

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
286,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/03/04
14:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
216,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2618
سیستمی

1396/03/04
15:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
222,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
سیستمی

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
204,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
چارتر

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
چارتر

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2616
سیستمی

1396/03/04
17:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2616
سیستمی

1396/03/04
17:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
222,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6297
سیستمی

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
204,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6297
چارتر

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4013
چارتر

1396/03/04
20:05

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
213,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
832
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
261,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
سیستمی

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
191,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2614
سیستمی

1396/03/04
22:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2614
سیستمی

1396/03/04
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
222,200 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.