قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    اهواز
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6297
چارتر

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2618
سیستمی

1396/02/11
13:40

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2618
سیستمی

1396/02/11
13:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
159,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2618
سیستمی

1396/02/11
13:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/02/11
14:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
162,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/02/11
14:40

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1098
سیستمی

1396/02/11
14:40

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
276,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
832
سیستمی

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
152,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
832
سیستمی

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
سیستمی

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
149,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
چارتر

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
چارتر

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2612
سیستمی

1396/02/11
18:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
222,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2612
سیستمی

1396/02/11
18:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1060
سیستمی

1396/02/11
19:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
234,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4013
چارتر

1396/02/11
20:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/02/11
20:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/02/11
20:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/02/11
20:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7031
چارتر

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2614
سیستمی

1396/02/11
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2614
سیستمی

1396/02/11
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
222,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7031
سیستمی

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
189,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7031
سیستمی

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
209,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7031
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
205,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.