قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    اهواز
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/05/05
08:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
311
سیستمی

1396/05/05
08:15

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6247
چارتر

1396/05/05
08:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6245
چارتر

1396/05/05
08:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
830
سیستمی

1396/05/05
09:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
139,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
830
سیستمی

1396/05/05
09:50

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
286,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5627
چارتر

1396/05/05
16:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5627
چارتر

1396/05/05
16:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6275
چارتر

1396/05/05
17:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6297
چارتر

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2612
چارتر

1396/05/05
18:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5635
چارتر

1396/05/05
18:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4013
سیستمی

1396/05/05
20:05

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
130,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4013
سیستمی

1396/05/05
20:05

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4013
چارتر

1396/05/05
20:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8056
چارتر

1396/05/05
20:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
832
سیستمی

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
152,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
832
سیستمی

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
018
چارتر

1396/05/05
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
196,160 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5639
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5639
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2614
سیستمی

1396/05/05
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
170,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2614
سیستمی

1396/05/05
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.