قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
AWZ
اهواز
٥
اردیبهشت
پنجشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


زاگرس
4013
سیستمی

1398/02/05
20:15

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
227,500 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/02/05
20:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
200,000 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/02/05
20:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
215,000 تومان

ایران ایرتور
988
سیستمی

1398/02/05
20:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
225,000 تومان

ایران ایرتور
988C
سیستمی

1398/02/05
20:45

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
405,000 تومان

آتا
5671
سیستمی

1398/02/05
20:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
220,000 تومان

آتا
5671
سیستمی

1398/02/05
20:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان

آتا
5671
سیستمی

1398/02/05
20:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
262,400 تومان

آتا
5683
سیستمی

1398/02/05
21:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
220,000 تومان

آتا
5683
سیستمی

1398/02/05
21:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان

آتا
5683
سیستمی

1398/02/05
21:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
262,400 تومان