خرید بلیط هواپیما از شیراز به تهران

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
SYZ
شیراز
THR
تهران
١٧
فروردین
یکشنبه
١٣٩٩

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر

اکونومی
39
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 10:50
تهران 12:00

287,400 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
39
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٧ نفر
شیراز 10:50
تهران 12:00

299,000 تومان

قشم ایر

اکونومی
1237
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 12:15
تهران 13:35

281,300 تومان

قشم ایر

اکونومی
1237
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 12:15
تهران 13:35

335,900 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
985
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 13:00
تهران 14:20

280,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
425
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 13:30
تهران 15:50

485,000 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 17:10
تهران 18:30

347,700 تومان

آتا

اکونومی
5624
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 17:10
تهران 18:30

374,500 تومان

آسمان

اکونومی
3776
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 17:50
تهران 19:15

390,700 تومان

ایران ایر

اکونومی
3447
 • سیستمی
 • یکشنبه ١٧ فروردین
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 20:35
تهران 22:55

432,000 تومان