قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3781
سیستمی

1396/02/11
13:40

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
168,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3781
سیستمی

1396/02/11
13:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
184,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5288
سیستمی

1396/02/11
14:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5288
چارتر

1396/02/11
14:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
137,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3791
سیستمی

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3791
سیستمی

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
263,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4018
چارتر

1396/02/11
18:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5224
چارتر

1396/02/11
18:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5224
چارتر

1396/02/11
18:10

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6296
چارتر

1396/02/11
20:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3787
سیستمی

1396/02/11
20:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
318,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/02/11
20:50

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7450
سیستمی

1396/02/11
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
155,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7450
سیستمی

1396/02/11
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
167,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7450
سیستمی

1396/02/11
21:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
254,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7450
چارتر

1396/02/11
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
144,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4010
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4010
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4010
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.