قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/03/04
12:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
174,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/03/04
12:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
240,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/03/04
12:10

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
315,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/03/04
12:10

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
330,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/03/04
15:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/03/04
15:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/03/04
15:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/03/04
15:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/03/04
17:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/03/04
17:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/03/04
17:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
423
سیستمی

1396/03/04
18:00

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4018
چارتر

1396/03/04
18:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4018
چارتر

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3787
سیستمی

1396/03/04
20:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3787
سیستمی

1396/03/04
20:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
263,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
180,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
200,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/03/04
21:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
چارتر

1396/03/04
22:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/03/04
22:35

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
218,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/03/04
22:35

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
299,500 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.