قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4076
سیستمی

1396/08/29
07:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
286,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4076
سیستمی

1396/08/29
07:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
298,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3772
سیستمی

1396/08/29
09:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
318,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/08/29
12:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
311,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3783
سیستمی

1396/08/29
12:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
318,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3783
سیستمی

1396/08/29
12:30

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
350,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
427
سیستمی

1396/08/29
12:55

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
273,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
427
سیستمی

1396/08/29
12:55

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
427
سیستمی

1396/08/29
12:55

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
432,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
427
سیستمی

1396/08/29
12:55

ظرفیت
۷ نفر

بیزینس
516,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/08/29
15:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/08/29
15:00

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
471,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/08/29
16:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
278,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/08/29
16:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
ZV4010
چارتر

1396/08/29
18:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
205,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4010
چارتر

1396/08/29
18:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4010
سیستمی

1396/08/29
18:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1265
چارتر

1396/08/29
18:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1265
چارتر

1396/08/29
18:55

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/08/29
20:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/08/29
20:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
219,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/08/29
20:55

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3789
سیستمی

1396/08/29
21:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3789
سیستمی

1396/08/29
21:15

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
350,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7150
سیستمی

1396/08/29
21:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
254,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7150
چارتر

1396/08/29
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7150
چارتر

1396/08/29
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/08/29
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
240,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/08/29
22:40

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
333,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/08/29
22:40

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
365,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
219,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/08/29
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
273,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/08/29
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/08/29
23:00

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
432,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
429
سیستمی

1396/08/29
23:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
516,800 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.