قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
یکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦

مرتب سازی براساس


معراج
2841
سیستمی

1396/12/27
10:30

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
158,100 تومان

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/12/27
12:10

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
191,900 تومان

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/12/27
12:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
222,000 تومان

کاسپین ایر
039
سیستمی

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
163,502 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
198,800 تومان

کاسپین ایر
039
سیستمی

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
215,336 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
273,000 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٣ نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٦ نفر

بیزینس
516,800 تومان

کاسپین ایر
039
چارتر

1396/12/27
12:30

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
158,000 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/12/27
13:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
198,800 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/12/27
13:25

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
273,000 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/12/27
13:25

ظرفیت
٧ نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/12/27
13:25

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
516,800 تومان

ماهان ایر
4588
سیستمی

1396/12/27
15:50

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
312,300 تومان

ماهان ایر
4588
سیستمی

1396/12/27
15:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
342,400 تومان

سپهران
4308
چارتر

1396/12/27
16:15

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
258,000 تومان

سپهران
4308
چارتر

1396/12/27
16:15

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
308,000 تومان

سپهران
4308
چارتر

1396/12/27
16:15

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
308,000 تومان

آسمان
3776
سیستمی

1396/12/27
19:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
318,600 تومان

ایران ایرتور
985
چارتر

1396/12/27
20:00

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
198,000 تومان

ایران ایرتور
985
چارتر

1396/12/27
20:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
228,000 تومان

آسمان
3778
سیستمی

1396/12/27
21:00

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
156,400 تومان

آسمان
3778
سیستمی

1396/12/27
21:00

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
168,100 تومان

ایران ایر
425
سیستمی

1396/12/27
22:05

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
124,600 تومان

ایران ایر
425
سیستمی

1396/12/27
22:05

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
156,400 تومان

ایران ایر
425
سیستمی

1396/12/27
22:05

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
198,800 تومان

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/12/27
22:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
163,502 تومان

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/12/27
22:10

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
215,336 تومان

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/12/27
22:10

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
118,000 تومان

آسمان
3789
سیستمی

1396/12/27
22:40

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
119,300 تومان

آسمان
3789
سیستمی

1396/12/27
22:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
131,000 تومان

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/12/27
22:40

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
222,000 تومان

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/12/27
22:40

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
252,100 تومان

آتا
5634
چارتر

1396/12/27
22:45

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
117,000 تومان