قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

SYZ
شیراز
THR
تهران
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


تابان ایر
6282
سیستمی

1398/01/05
11:15

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
198,000 تومان

تابان ایر
6282
سیستمی

1398/01/05
11:15

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
199,500 تومان

تابان ایر
6282
سیستمی

1398/01/05
11:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
218,000 تومان

تابان ایر
6282
سیستمی

1398/01/05
11:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
219,500 تومان

تابان ایر
6282
سیستمی

1398/01/05
11:15

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
237,000 تومان

آسمان
847
سیستمی

1398/01/05
12:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
315,400 تومان

ماهان ایر
4598
سیستمی

1398/01/05
13:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
491,700 تومان

ایران ایر
423
سیستمی

1398/01/05
15:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
326,000 تومان

آسمان
3787
سیستمی

1398/01/05
16:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
379,000 تومان

ایران ایرتور
985
سیستمی

1398/01/05
18:50

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
340,000 تومان

ایران ایرتور
985
سیستمی

1398/01/05
18:50

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
340,000 تومان

آسمان
855
سیستمی

1398/01/05
21:20

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
315,400 تومان

آسمان
855
سیستمی

1398/01/05
21:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
336,600 تومان

ماهان ایر
1086
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
491,700 تومان

ایران ایر
425
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
379,000 تومان

قشم ایر
1237
سیستمی

1398/01/05
22:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
273,000 تومان