قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/05/05
12:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
262,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/05/05
12:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
284,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/05/05
12:10

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
315,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/05/05
12:10

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
330,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3789
سیستمی

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3789
سیستمی

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
240,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1299
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/05/05
15:00

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
408,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1299
چارتر

1396/05/05
15:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1299
چارتر

1396/05/05
15:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/05/05
17:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/05/05
17:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/05/05
17:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
423
سیستمی

1396/05/05
18:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
432,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/05/05
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
215,336 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/05/05
19:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5632
چارتر

1396/05/05
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
سیستمی

1396/05/05
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
192,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
سیستمی

1396/05/05
22:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
229,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
چارتر

1396/05/05
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6296
چارتر

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6296
چارتر

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
160,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/05/05
22:35

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
262,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
180,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
205,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4010
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/05/05
23:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
157,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.