قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


ایران ایر
235
سیستمی

1396/10/27
11:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,800 تومان

ایران ایر
235
سیستمی

1396/10/27
11:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
273,000 تومان

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/10/27
12:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
222,000 تومان

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/10/27
12:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
252,100 تومان

ماهان ایر
1088
چارتر

1396/10/27
12:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
308,000 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/10/27
12:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
273,000 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/10/27
12:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
357,800 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/10/27
12:30

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
233
سیستمی

1396/10/27
12:30

ظرفیت
۸ نفر

بیزینس
516,800 تومان

کاسپین ایر
039
چارتر

1396/10/27
13:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
148,000 تومان

کاسپین ایر
039
چارتر

1396/10/27
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,500 تومان

کاسپین ایر
039
چارتر

1396/10/27
13:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

کاسپین ایر
039
سیستمی

1396/10/27
13:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
163,502 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/10/27
14:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
156,400 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/10/27
14:20

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
198,800 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/10/27
14:20

ظرفیت
۷ نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
427
سیستمی

1396/10/27
14:20

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
516,800 تومان

سپهران
4308
چارتر

1396/10/27
15:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
169,500 تومان

سپهران
4308
چارتر

1396/10/27
15:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,000 تومان

سپهران
4308
چارتر

1396/10/27
15:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

آسمان
3776
سیستمی

1396/10/27
15:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
131,000 تومان

معراج
2841
سیستمی

1396/10/27
16:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
183,800 تومان

معراج
2841
چارتر

1396/10/27
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
166,000 تومان

معراج
2841
چارتر

1396/10/27
16:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

آتا
5624
چارتر

1396/10/27
16:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
168,000 تومان

آتا
5624
چارتر

1396/10/27
16:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
173,000 تومان

کیش ایر
7150
چارتر

1396/10/27
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
158,000 تومان

کیش ایر
7150
چارتر

1396/10/27
17:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,000 تومان

کیش ایر
7150
چارتر

1396/10/27
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
168,000 تومان

کیش ایر
7150
چارتر

1396/10/27
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

کیش ایر
7150
چارتر

1396/10/27
17:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

کیش ایر
7150
چارتر

1396/10/27
17:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
208,000 تومان

زاگرس
4010
سیستمی

1396/10/27
18:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
169,200 تومان

زاگرس
4010
سیستمی

1396/10/27
18:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
216,900 تومان

زاگرس
4010
چارتر

1396/10/27
18:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
178,000 تومان

زاگرس
4010
چارتر

1396/10/27
18:20

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

زاگرس
4010
چارتر

1396/10/27
18:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

زاگرس
4010
چارتر

1396/10/27
18:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
268,000 تومان

آسمان
3778
سیستمی

1396/10/27
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
290,000 تومان

ایران ایرتور
985
چارتر

1396/10/27
20:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
177,000 تومان

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/10/27
21:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
163,502 تومان

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/10/27
21:10

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,000 تومان

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/10/27
22:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/10/27
22:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/10/27
22:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
218,000 تومان

آسمان
3789
سیستمی

1396/10/27
22:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
131,000 تومان

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/10/27
22:40

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
282,200 تومان

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/10/27
22:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
312,300 تومان

ماهان ایر
1086
چارتر

1396/10/27
22:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
388,000 تومان

ماهان ایر
1086
چارتر

1396/10/27
22:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
408,000 تومان

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,100 تومان

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/10/27
22:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
205,200 تومان