قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

SYZ
شیراز
THR
تهران
٣٠
اردیبهشت
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ایران ایرتور
985
سیستمی

1398/02/30
12:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
180,000 تومان

ایران ایرتور
985
سیستمی

1398/02/30
12:30

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
180,000 تومان

آسمان
3785
سیستمی

1398/02/30
17:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
282,600 تومان

زاگرس
4010
سیستمی

1398/02/30
18:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
485,000 تومان

ایران ایرتور
933
سیستمی

1398/02/30
21:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
210,000 تومان

ایران ایر
423
سیستمی

1398/02/30
21:20

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
220,000 تومان

ایران ایر
423
سیستمی

1398/02/30
21:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
273,000 تومان

آسمان
855
سیستمی

1398/02/30
21:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
177,600 تومان

آسمان
855
سیستمی

1398/02/30
21:25

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
760,600 تومان

کاسپین ایر
049
سیستمی

1398/02/30
21:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
204,000 تومان

کاسپین ایر
049
سیستمی

1398/02/30
21:40

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
208,000 تومان

کاسپین ایر
049
سیستمی

1398/02/30
21:40

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
208,000 تومان

کاسپین ایر
49
سیستمی

1398/02/30
21:40

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
215,400 تومان

قشم ایر
1237
سیستمی

1398/02/30
22:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
221,100 تومان

قشم ایر
1237
سیستمی

1398/02/30
22:45

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
278,300 تومان

قشم ایر
1237
سیستمی

1398/02/30
22:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
347,200 تومان

وارش
5837
سیستمی

1398/02/30
23:30

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
213,800 تومان