قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

شیراز    تهران
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/04/03
12:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
153,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/04/03
12:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
174,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/04/03
12:10

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
299,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1088
سیستمی

1396/04/03
12:10

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
315,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6296
چارتر

1396/04/03
13:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3789
سیستمی

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
131,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3789
سیستمی

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
143,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
107,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1299
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
115,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4308
چارتر

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
117,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1299
چارتر

1396/04/03
15:10

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3791
سیستمی

1396/04/03
16:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5624
چارتر

1396/04/03
17:10

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3785
سیستمی

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
143,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3785
سیستمی

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3787
سیستمی

1396/04/03
20:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
3787
سیستمی

1396/04/03
20:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
168,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
سیستمی

1396/04/03
20:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
155,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
سیستمی

1396/04/03
20:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
167,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7504
چارتر

1396/04/03
20:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
سیستمی

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
163,502 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
049
چارتر

1396/04/03
21:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/04/03
22:20

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
112,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
157
چارتر

1396/04/03
22:20

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
112,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/04/03
22:35

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
196,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1086
سیستمی

1396/04/03
22:35

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
299,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/04/03
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
144,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1237
سیستمی

1396/04/03
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
180,800 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.