قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

مشهد    تهران
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8067
چارتر

1396/08/29
05:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
408,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6251
سیستمی

1396/08/29
06:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
364,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/08/29
06:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
247,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/08/29
06:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/08/29
06:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
601
سیستمی

1396/08/29
09:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
328,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1201
چارتر

1396/08/29
13:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6261
چارتر

1396/08/29
13:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
349,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4030
چارتر

1396/08/29
13:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
348,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4030
چارتر

1396/08/29
13:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
347,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6235
چارتر

1396/08/29
14:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
318,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
چارتر

1396/08/29
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
348,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7168
چارتر

1396/08/29
15:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/08/29
16:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
358,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/08/29
16:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
408,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4311
چارتر

1396/08/29
16:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
318,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4311
چارتر

1396/08/29
16:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
333,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/08/29
16:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
318,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4072
چارتر

1396/08/29
17:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
368,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8065
چارتر

1396/08/29
18:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6325
چارتر

1396/08/29
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
319,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6253
چارتر

1396/08/29
19:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
023
چارتر

1396/08/29
19:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6303
سیستمی

1396/08/29
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
364,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6303
چارتر

1396/08/29
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
318,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/08/29
20:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/08/29
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/08/29
20:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/08/29
20:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
348,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/08/29
20:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/08/29
20:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/08/29
20:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/08/29
20:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
358,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4056
چارتر

1396/08/29
21:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
328,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
چارتر

1396/08/29
21:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
358,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/08/29
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/08/29
22:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/08/29
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
358,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4074
چارتر

1396/08/29
22:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
313,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4074
چارتر

1396/08/29
22:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
318,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
سیستمی

1396/08/29
22:35

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
385,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
318,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4074
چارتر

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
319,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
327,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
338,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
358,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/08/29
22:50

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
317,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.