قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

مشهد    تهران
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2803
سیستمی

1396/02/11
10:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
135,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4030
چارتر

1396/02/11
13:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4030
چارتر

1396/02/11
13:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2801
سیستمی

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
154,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
چارتر

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
چارتر

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2801
چارتر

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
سیستمی

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
سیستمی

1396/02/11
14:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
186,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1030
سیستمی

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
203,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1030
سیستمی

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
226,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1030
سیستمی

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5296
چارتر

1396/02/11
16:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4072
چارتر

1396/02/11
16:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5296
چارتر

1396/02/11
16:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
سیستمی

1396/02/11
16:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/02/11
16:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
226,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
چارتر

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
467
سیستمی

1396/02/11
17:05

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
177,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
467
سیستمی

1396/02/11
17:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
209,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
467
سیستمی

1396/02/11
17:05

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5236
چارتر

1396/02/11
17:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5236
چارتر

1396/02/11
17:20

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4044
چارتر

1396/02/11
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4044
چارتر

1396/02/11
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/02/11
19:50

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
162,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
469
سیستمی

1396/02/11
21:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
209,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4056
چارتر

1396/02/11
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
سیستمی

1396/02/11
21:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
چارتر

1396/02/11
21:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
603
سیستمی

1396/02/11
22:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
190,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
603
سیستمی

1396/02/11
22:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
207,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/02/11
22:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/02/11
22:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/02/11
22:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/02/11
22:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5212
سیستمی

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5212
چارتر

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5212
چارتر

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5212
چارتر

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
163,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.