قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

مشهد    تهران
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
263
سیستمی

1396/06/30
14:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
263
سیستمی

1396/06/30
14:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
263
سیستمی

1396/06/30
14:50

ظرفیت
۵ نفر

بیزینس
559,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2581
چارتر

1396/06/30
15:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/06/30
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/06/30
15:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/06/30
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
287,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/06/30
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/06/30
17:00

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
469,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
سیستمی

1396/06/30
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
سیستمی

1396/06/30
17:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
287,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
6981
چارتر

1396/06/30
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
چارتر

1396/06/30
17:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
چارتر

1396/06/30
17:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1918
چارتر

1396/06/30
17:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1918
چارتر

1396/06/30
17:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
023
سیستمی

1396/06/30
18:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
023
چارتر

1396/06/30
18:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4074
چارتر

1396/06/30
18:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
177,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/06/30
18:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
169,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/06/30
18:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/06/30
18:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
189,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/06/30
18:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
163
چارتر

1396/06/30
19:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
967
چارتر

1396/06/30
19:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
708,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
967
چارتر

1396/06/30
19:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
708,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
سیستمی

1396/06/30
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/06/30
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/06/30
20:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/06/30
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
179,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/06/30
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
164,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4056
چارتر

1396/06/30
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4072
چارتر

1396/06/30
22:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
چارتر

1396/06/30
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
سیستمی

1396/06/30
22:30

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
469,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/06/30
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/06/30
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/06/30
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/06/30
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/06/30
22:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
025
چارتر

1396/06/30
22:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/06/30
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8063
چارتر

1396/06/30
23:55

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
158,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.