قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

کیش    تهران
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
045
چارتر

1396/04/03
13:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/04/03
14:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/04/03
14:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
سیستمی

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
سیستمی

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/04/03
15:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
132,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/04/03
15:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
سیستمی

1396/04/03
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
سیستمی

1396/04/03
15:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/04/03
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
147,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/04/03
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
سیستمی

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
117,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
سیستمی

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
155,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
سیستمی

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
284,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
117,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/04/03
22:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.