قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

کیش    تهران
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
045
چارتر

1396/02/11
12:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
سیستمی

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/02/11
13:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8097
چارتر

1396/02/11
13:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8097
چارتر

1396/02/11
13:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/02/11
14:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
207,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/02/11
14:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/02/11
14:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/02/11
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
298,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
سیستمی

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
207,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6264
چارتر

1396/02/11
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
سیستمی

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
259,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
207,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/02/11
16:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/02/11
16:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
سیستمی

1396/02/11
18:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7020
سیستمی

1396/02/11
18:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/02/11
18:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7020
چارتر

1396/02/11
18:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/02/11
18:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1906
چارتر

1396/02/11
20:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1906
چارتر

1396/02/11
20:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1906
چارتر

1396/02/11
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
308,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:20

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:25

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
202,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/02/11
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
سیستمی

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
200,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
207,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/02/11
23:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/02/11
23:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/02/11
23:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
193,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.