قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

KIH
کیش
THR
تهران
٢٦
خرداد
یکشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ماهان ایر
1042
چارتر

1398/03/26
17:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
566,800 تومان

ماهان ایر
1042C
چارتر

1398/03/26
17:00

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
1,141,200 تومان

کیش ایر
7052
سیستمی

1398/03/26
19:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
380,000 تومان

کیش ایر
7124
چارتر

1398/03/26
20:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
358,000 تومان

کیش ایر
7128
سیستمی

1398/03/26
20:05

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
380,000 تومان

کیش ایر
7128
چارتر

1398/03/26
20:05

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
353,000 تومان

زاگرس
4070
سیستمی

1398/03/26
20:30

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
360,000 تومان

آسمان
3881
چارتر

1398/03/26
20:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
409,500 تومان

آسمان
3881
چارتر

1398/03/26
20:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
408,000 تومان

ماهان ایر
1012
چارتر

1398/03/26
22:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
378,000 تومان

ماهان ایر
1012
چارتر

1398/03/26
22:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
388,000 تومان

ماهان ایر
1012
چارتر

1398/03/26
22:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
388,000 تومان

ماهان ایر
1012
چارتر

1398/03/26
22:00

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
408,000 تومان

کیش ایر
7080
سیستمی

1398/03/26
23:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
380,000 تومان

کیش ایر
7080
چارتر

1398/03/26
23:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
348,000 تومان

کیش ایر
7080
چارتر

1398/03/26
23:00

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
357,000 تومان