قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

کیش    تهران
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/05/05
14:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
233,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/05/05
14:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
سیستمی

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/05/05
15:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
سیستمی

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6264
چارتر

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/05/05
16:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
213,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/05/05
16:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/05/05
16:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
276,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
سیستمی

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
سیستمی

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
187,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
197,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/05/05
20:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
172,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/05/05
20:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/05/05
20:30

ظرفیت
۶ نفر

بیزینس
388,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
سیستمی

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
سیستمی

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
سیستمی

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
سیستمی

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
182,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
182,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/05/05
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
317,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
سیستمی

1396/05/05
22:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/05/05
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
162,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
182,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/05/05
23:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/05/05
23:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/05/05
23:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
178,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.