قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

AWZ
اهواز
THR
تهران
٣٠
اردیبهشت
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آتا
5636
سیستمی

1398/02/30
12:50

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
262,400 تومان

آتا
5636
سیستمی

1398/02/30
12:50

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
283,600 تومان

کاسپین ایر
021
سیستمی

1398/02/30
13:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
267,700 تومان

کاسپین ایر
21
سیستمی

1398/02/30
13:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
353,950 تومان

آسمان
831
سیستمی

1398/02/30
14:25

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
287,900 تومان

آسمان
831
سیستمی

1398/02/30
14:25

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
320,700 تومان

کارون (نفت)
2605
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
235,900 تومان

کارون (نفت)
2605
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
251,800 تومان

زاگرس
4020
سیستمی

1398/02/30
17:25

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
189,900 تومان

زاگرس
4020
سیستمی

1398/02/30
17:25

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
216,900 تومان

آتا
5684
سیستمی

1398/02/30
18:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
241,200 تومان

کارون (نفت)
2621
سیستمی

1398/02/30
19:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
276,200 تومان

کارون (نفت)
2621
سیستمی

1398/02/30
19:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
330,300 تومان

آسمان
833
سیستمی

1398/02/30
21:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
156,400 تومان

آسمان
833
سیستمی

1398/02/30
21:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
189,300 تومان

کاسپین ایر
019
سیستمی

1398/02/30
22:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
208,300 تومان

کاسپین ایر
19
سیستمی

1398/02/30
22:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
215,550 تومان

کاسپین ایر
019
سیستمی

1398/02/30
22:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
302,000 تومان

وارش
5851
سیستمی

1398/02/30
22:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
184,400 تومان

وارش
5851
سیستمی

1398/02/30
22:15

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
302,000 تومان

وارش
5851
سیستمی

1398/02/30
22:15

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
302,000 تومان

زاگرس
4012
سیستمی

1398/02/30
22:30

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
196,700 تومان

ماهان ایر
1061
سیستمی

1398/02/30
22:40

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
234,100 تومان

ماهان ایر
1061
سیستمی

1398/02/30
22:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
259,200 تومان

ایران ایر
418
سیستمی

1398/02/30
22:40

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
188,200 تومان

ایران ایر
418
سیستمی

1398/02/30
22:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
230,600 تومان

ایران ایر
418
سیستمی

1398/02/30
22:40

ظرفیت
١  نفر

بیزینس
432,000 تومان

ایران ایر
418
سیستمی

1398/02/30
22:40

ظرفیت
٨  نفر

بیزینس
538,000 تومان

ایران ایرتور
989
سیستمی

1398/02/30
23:10

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
210,000 تومان