قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

اهواز    تهران
پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/06/30
12:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/06/30
12:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/06/30
12:55

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/06/30
12:55

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
421,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
021
سیستمی

1396/06/30
13:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,440 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
021
چارتر

1396/06/30
13:25

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
310
سیستمی

1396/06/30
13:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
310
سیستمی

1396/06/30
13:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2613
چارتر

1396/06/30
16:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/06/30
17:50

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
152,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/06/30
17:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
6911
سیستمی

1396/06/30
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
161,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
6911
سیستمی

1396/06/30
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,440 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
6911
چارتر

1396/06/30
18:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
169,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
سیستمی

1396/06/30
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/06/30
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5628
چارتر

1396/06/30
19:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5636
چارتر

1396/06/30
20:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8057
چارتر

1396/06/30
22:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
8057
چارتر

1396/06/30
22:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/06/30
23:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
139,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/06/30
23:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
152,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
سیستمی

1396/06/30
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,440 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/06/30
23:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/06/30
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.