قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

AWZ
اهواز
THR
تهران
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر
21
سیستمی

1398/01/05
07:55

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
192,500 تومان

آتا
5628
سیستمی

1398/01/05
09:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
198,800 تومان

آتا
5628
سیستمی

1398/01/05
09:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
262,400 تومان

آتا
5636
سیستمی

1398/01/05
12:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
198,800 تومان

آتا
5636
سیستمی

1398/01/05
12:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
262,400 تومان

کارون (نفت)
2605
سیستمی

1398/01/05
16:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
235,900 تومان

کارون (نفت)
2605
سیستمی

1398/01/05
16:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
251,800 تومان

آسمان
831
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
273,000 تومان

آسمان
831
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
283,600 تومان

آسمان
831
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
٤  نفر

بیزینس
431,000 تومان

کارون (نفت)
2621
سیستمی

1398/01/05
19:15

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
235,900 تومان

کارون (نفت)
2621
سیستمی

1398/01/05
19:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
251,800 تومان

آسمان
833
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
230,600 تومان

ماهان ایر
1061
سیستمی

1398/01/05
22:40

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
349,800 تومان

ماهان ایر
1061
سیستمی

1398/01/05
22:40

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
510,000 تومان

کاسپین ایر
19
سیستمی

1398/01/05
22:40

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
192,500 تومان

ایران ایرتور
989
سیستمی

1398/01/05
23:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
200,000 تومان

ایران ایرتور
989
سیستمی

1398/01/05
23:00

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
200,000 تومان