قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

اهواز    تهران
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2619
سیستمی

1396/08/29
05:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4016
سیستمی

1396/08/29
07:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
246,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1213
سیستمی

1396/08/29
09:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
206,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

پویا ایر
2352
چارتر

1396/08/29
16:05

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4020
سیستمی

1396/08/29
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4020
سیستمی

1396/08/29
17:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
206,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5642
چارتر

1396/08/29
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5642
چارتر

1396/08/29
17:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5642
چارتر

1396/08/29
17:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5628
چارتر

1396/08/29
18:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/08/29
18:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
152,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/08/29
18:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
153,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5628
چارتر

1396/08/29
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5628
چارتر

1396/08/29
18:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/08/29
18:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
197,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/08/29
19:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
238,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/08/29
19:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
261,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2617
چارتر

1396/08/29
19:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4012
سیستمی

1396/08/29
21:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/08/29
22:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/08/29
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
سیستمی

1396/08/29
22:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,440 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/08/29
22:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
152,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
835
سیستمی

1396/08/29
22:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
181,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
835
سیستمی

1396/08/29
22:20

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
286,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
سیستمی

1396/08/29
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
159,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
سیستمی

1396/08/29
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
189,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
سیستمی

1396/08/29
22:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
229,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
چارتر

1396/08/29
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
157,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5636
سیستمی

1396/08/29
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
182,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
989
چارتر

1396/08/29
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/08/29
23:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
298,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.