قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

اهواز    تهران
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
4587
سیستمی

1396/03/04
07:25

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
234,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
4587
سیستمی

1396/03/04
07:25

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
4587
سیستمی

1396/03/04
07:25

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
276,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
021
چارتر

1396/03/04
07:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1213
سیستمی

1396/03/04
09:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
184,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6248
چارتر

1396/03/04
10:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6246
سیستمی

1396/03/04
11:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
176,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/03/04
12:55

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/03/04
12:55

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
310
سیستمی

1396/03/04
15:45

ظرفیت
۷ نفر

بیزینس
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
153
چارتر

1396/03/04
16:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
153
چارتر

1396/03/04
16:50

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1099
سیستمی

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1099
سیستمی

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
248,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1099
سیستمی

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
262,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2619
سیستمی

1396/03/04
17:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
170,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2619
سیستمی

1396/03/04
17:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/03/04
17:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/03/04
17:50

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
181,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/03/04
17:50

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
286,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
سیستمی

1396/03/04
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
149,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/03/04
19:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
سیستمی

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
149,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/03/04
20:40

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
159,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/03/04
20:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
170,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/03/04
20:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4012
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/03/04
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
181,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/03/04
22:59

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
169,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/03/04
23:59

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/03/04
23:59

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/03/04
23:59

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/03/04
23:59

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.