قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

اهواز    تهران
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/04/03
12:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/04/03
12:55

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
430
سیستمی

1396/04/03
12:55

ظرفیت
۷ نفر

بیزینس
421,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2619
سیستمی

1396/04/03
15:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2613
سیستمی

1396/04/03
16:40

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
159,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2613
سیستمی

1396/04/03
16:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
170,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2613
سیستمی

1396/04/03
16:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1099
سیستمی

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/04/03
18:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
152,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/04/03
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
166,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
چارتر

1396/04/03
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
چارتر

1396/04/03
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
130,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
چارتر

1396/04/03
20:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
چارتر

1396/04/03
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/04/03
20:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/04/03
20:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/04/03
21:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
152,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/04/03
21:40

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
268,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/04/03
21:40

ظرفیت
۴ نفر

بیزینس
286,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
سیستمی

1396/04/03
22:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
161,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/04/03
22:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
117,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/04/03
22:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
310
سیستمی

1396/04/03
22:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
310
سیستمی

1396/04/03
22:20

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
357,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2617
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
128,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2617
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4012
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2617
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4012
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5636
چارتر

1396/04/03
22:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
115,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.