قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

اهواز    تهران
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
410
سیستمی

1396/02/11
09:50

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
156,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
410
سیستمی

1396/02/11
09:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
410
سیستمی

1396/02/11
09:50

ظرفیت
۷ نفر

بیزینس
294,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6246
چارتر

1396/02/11
10:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6246
سیستمی

1396/02/11
11:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6248
چارتر

1396/02/11
14:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
سیستمی

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6298
چارتر

1396/02/11
15:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
021
چارتر

1396/02/11
16:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2613
سیستمی

1396/02/11
16:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2613
سیستمی

1396/02/11
16:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
021
چارتر

1396/02/11
16:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
153
چارتر

1396/02/11
16:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
153
چارتر

1396/02/11
16:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1099
سیستمی

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
234,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1099
سیستمی

1396/02/11
17:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
290,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/02/11
18:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
216,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/02/11
18:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
238,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
831
سیستمی

1396/02/11
18:00

ظرفیت
۳ نفر

بیزینس
286,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
سیستمی

1396/02/11
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
149,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/02/11
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6276
چارتر

1396/02/11
19:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2601
سیستمی

1396/02/11
19:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
159,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2601
سیستمی

1396/02/11
19:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/02/11
20:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
186,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

نفت ایر
2615
سیستمی

1396/02/11
20:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
222,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
833
سیستمی

1396/02/11
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
197,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
137,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
019
چارتر

1396/02/11
22:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1061
سیستمی

1396/02/11
22:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
234,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1061
سیستمی

1396/02/11
22:10

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
290,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4012
چارتر

1396/02/11
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
چارتر

1396/02/11
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
سیستمی

1396/02/11
23:59

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
139,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
سیستمی

1396/02/11
23:59

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
159,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7030
چارتر

1396/02/11
23:59

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
136,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.