آیا در خرید اینترنتی می توانم برای دوستان و بستگان خود بلیط بخرم؟

آیا در خرید اینترنتی می توانم برای دوستان و بستگان خود بلیط بخرم؟
بله، در صورتی که شما اطلاعات شخصی و کامل همسفران، دوستان و بستگان خود را در اختیار داشته باشید می توانید با وارد کردن اطلاعات آنها در فیلد مسافران، برای آنها نیز بلیط سفر مورد نظرشان را خریداری نمایید.