آیا بار یک چمدان ۳۰ کیلویی به علاوه یک چمدان ۱۵ کیلویی با بار دو چمدان ۲۳ کیلویی برابر است؟

آیا بار یک چمدان ۳۰ کیلویی به علاوه یک چمدان ۱۵ کیلویی با بار دو چمدان ۲۳ کیلویی برابر است؟
هر چند که مجموع بار در هر دو نوع این چمدان ها یکسان است اما در صورتی که ایرلاین شما به صورت مشخص اعلام کرده است که برای سفر خود نیاز به دو چمدان 23 کیلویی دارید، شما نمی توانید این چمدان ها را با یک چمدان 30 کیلویی و یک چمدان 15 کیلویی تعویض نمایید. با این حال در مواردی که مقدار بار مجاز شما به صورت کلی یک چمدان 40 کیلویی اعلام می شود می توانید در صورت هماهنگی با ایرلاین مربوطه از دو چمدان کوچک 20 کیلویی که هر دو به صورت یک جا و در یک بسته بندی مناسب قرار گرفته اند، استفاده نمایید.