آیا امکان استرداد آنلاین بلیط اتوبوس در قاصدک 24 مهیا است؟- قاصدک 24

آیا امکان استرداد آنلاین بلیط اتوبوس در قاصدک 24 مهیا است؟
امکان استرداد بلیط اتوبوس در قاصدک 24 در حال حاضر به صورت تلفنی مهیا میباشد و در آینده ای نزدیک شرایط استرداد آنلاین نیز در این سامانه فراهم میگردد.