آیا حتما باید بلیط را چاپ کنم و با خودم به فرودگاه ببرم؟- قاصدک 24

آیا حتما باید بلیط را چاپ کنم و با خودم به فرودگاه ببرم؟
در بسیاری از پروازها این موضوع ضرورت ندارد در صورتیکه شماره بلیط خود را یادداشت نمایید و آن را هنگام پرواز به همراه داشته باشید کفایت می کند اما توصیه می شود نسخه چاپ شده بلیط خود را هم همراه خود داشته باشید.