آیا برای سفر معلولین با اتوبوس شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است؟- قاصدک 24

آیا برای سفر معلولین با اتوبوس شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است؟
متاسفانه شرایط ویژه ای برای این دسته از مسافران تدارک دیده نشده است و آنها نیز میبایست همانند سایر مسافرین از خدمات معمول اتوبوس بهره بگیرند.