آیا تهیه بلیط برای کودکان و نوزادان زیر دو سال نیز ضرورت دارد؟ - قاصدک 24

آیا تهیه بلیط برای کودکان و نوزادان زیر دو سال نیز ضرورت دارد؟
خیر تهیه بلیط اتوبوس برای نوزادان و کودکان زیر 5 سال ضروری نیست.