اگر بلیط اتوبوسی را خریداری کنم اما سوار آن نشوم چطور می‌توانم پول خود را پس بگیرم؟- قاصدک 24

اگر بلیط اتوبوسی را خریداری کنم اما سوار آن نشوم چطور می‌توانم پول خود را پس بگیرم؟
اگر سفر شما به هر دلیلی لغو شده یا از اتوبوس خود جا مانده اید، میتوانید بر اساس قوانین استرداد بلیط اتوبوس تا 24 ساعت پس از حرکت 50 درصد مبلغ بلیط خود را مسترد نمایید که برای این کار میتوانید به صورت حضوری به تعاونی مربوطه مراجعه نمایید یا با قاصدک 24 تماس بگیرید. گفتنی است هزینه بلیط کنسل شده طی 24 الی 72 ساعت به حسابی که خریدار با آن بلیط خود را تهیه کرده است، باز میگردد.