برای سفر با اتوبوس باید چه مدارکی به همراه داشته باشم؟- قاصدک 24

برای سفر با اتوبوس باید چه مدارکی به همراه داشته باشم؟
برای سفرهای داخلی همراه داشتن کارت ملی و بلیط اتوبوس ضرورت دارد و در سفرهای خارجی گذرنامه معتبر نیز به لیست این مدارک اضافه میشود.