حتماً باید برگه اطلاعات خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رو چاپ کنم؟- قاصدک 24

حتماً باید برگه اطلاعات خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رو چاپ کنم؟
برای سوار شدن به اتوبوس بهتر است 30 دقیقه قبل از حرکت در ترمینال حضور داشته باشید. با این کار میتوانید شماره بلیطی که توسط قاصدک 24 برای شما پیامک شده را به غرفه تعاونی مربوطه اطلاع دهید و از آنها بخواهید برای شما بلیط کاغذی صادر کنند. در غیر این صورت بهتر است برای در اختیار داشتن اطلاعات کامل بلیط خود، به پنل خریدتان در وبسایت قاصدک 24 مراجعه نمایید و اطلاعات مرتبط با شماره بلیط سفر خود را پرینت بگیرید.