آیا پس از خرید بلیط هواپیما، نام مسافر قابل تغییر است؟- قاصدک 24

آیا پس از خرید بلیط هواپیما، نام مسافر قابل تغییر است؟
بسته به نوع بلیط این قابلیت متفاوت است. در بلیط های سیستمی امکان تغییر نام وجود ندارد و در صورت چنین درخواستی باید بلیط قبلی استرداد (لغو) شود و بلیط جدید صادر شود اما در بلیط های چارتر این درخواست طبق قوانین چارتر کننده قابل پیگیری است.