چگونه محل سوار شدن به اتوبوس ها را پیدا کنم؟- قاصدک 24

چگونه محل سوار شدن به اتوبوس ها را پیدا کنم؟
از آنجایی که نام ترمینال مبدا بر روی بلیط اتوبوس خریداری شده درج شده است شما میتوانید با مراجعه به غرفه تعاونی مربوطه در ترمینال مبدا، اطلاعات لازم در خصوص سکو و محل سوار کردن مسافر اتوبوس مورد نظر خود را به دست بیاورید.