در هر بار خرید، امکان تهیه چند بلیط اتوبوس وجود دارد؟- قاصدک 24

در هر بار خرید، امکان تهیه چند بلیط اتوبوس وجود دارد؟
به طور کلی شما محدودیتی در خرید تعداد بلیط اتوبوس مورد نیاز خود ندارید اما در هر بار خرید تنها میتوانید 4 صندلی اتوبوس را انتخاب و رزرو نمایید. به عبارت دیگر اگر برای سفر خود به بیش از 4 صندلی اتوبوس نیاز دارید میبایست عملیات خرید فعلی خود را به اتمام رسانده و برای خرید بلیط های باقی مانده، مجدداً اقدام کنید. شایان ذکر است در برخی از تعاونی ها استثنائاً محدودیتی برای تهیه بلیط اتوبوس در هر بار خرید وجود ندارد.