آیا قیمت بلیط اتوبوسی که به صورت آنلاین خریداری می‌شود با قیمت خرید حضوری آن در تعاونی ها متفاوت است؟- قاصدک 24

آیا قیمت بلیط اتوبوسی که به صورت آنلاین خریداری می‌شود با قیمت خرید حضوری آن در تعاونی ها متفاوت است؟
خیر، قیمت بلیط اتوبوس در هر دو روش خرید، چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین یکسان است.