پس از خرید بلیط هواپیما از مبدا تهران به کدام ترمینال فرودگاه مراجعه کنم؟- قاصدک 24

پس از خرید بلیط هواپیما از مبدا تهران به کدام ترمینال فرودگاه مراجعه کنم؟
نام ترمینال در بلیط خریداری شده شما درج شده است با این حال برای پروازهای خروجی می توانید طبق جدول زیر عمل نمایید.

ترمینال 1: کیش ایر، زاگرس
ترمینال 2: ایران ایر، ایران ایرتور، آتا، قشم ایر، معراج، نفت
ترمینال 4: ماهان، کاسپین، آسمان، اترک، تابان، سپاهان، ساها، سپهران