پس از خرید بلیط هواپیمای خارجی به کدام فرودگاه مراجعه کنم؟

پس از خرید بلیط هواپیمای خارجی به کدام فرودگاه مراجعه کنم؟
کلیه پروازهای خارجی از مبدا تهران، از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می گیرند.