قاصدک 24 | صدور بیمه نامه مسافرتی چقدر زمان می‌برد؟

صدور بیمه نامه مسافرتی چقدر زمان می‌برد؟
صدور بیمه نامه مسافرتی منوط به همراه داشتن اصل پاسپورت یا یک نسخه کپی از صفحه اول آن، تاریخ و ساعت پرواز است. در اینصورت صدور بیمه نامه مسافرتی برای شما اصلاً زمانبر نخواهد بود و در کمتر از ۱۰ دقیقه امکانپذیر است.