صدور بیمه نامه مسافرتی چقدر زمان می‌برد؟- قاصدک 24

صدور بیمه نامه مسافرتی چقدر زمان می‌برد؟
صدور بیمه نامه مسافرتی منوط به همراه داشتن اصل پاسپورت یا یک نسخه کپی از صفحه اول آن، تاریخ و ساعت پرواز است. در اینصورت صدور بیمه نامه مسافرتی برای شما اصلاً زمانبر نخواهد بود و در کمتر از ۱۰ دقیقه امکانپذیر است.