بیمه حوادث اربعین چه تفاوتی با بیمه نامه های مسافرتی دارد؟- قاصدک 24

بیمه حوادث اربعین چه تفاوتی با بیمه نامه های مسافرتی دارد؟
بیمه های مسافرتی با تعهداتی بر اساس یورو و ارز خارجی تعیین می شوند. همچنین حملات تروریستی و بمب گذاری در این بیمه ها و شرایط جنگ، تحت پوشش بیمه نامه نمی باشد. بیمه حوادث اربعین که در ایام محرم و اربعین جهت بهره مندی زائرین صادر می گردد، خطرات زیر را تحت پوشش قرار داد و بسیار ارزان قیمت تر از بیمه مسافرتی می باشد. علاوه بر آن عملیات تروریستی، بمب گذاری، شرایط جنگ و نیز حملات داعش را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

* هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی
* هزینه انتقال به نزدیکترین بیمارستان و یا ایران
* هزینه بازگرداندن جسد بیمه شده در صورت فوت در عراق
* فوت و نقص عضو
* فوت و نقص عضو در صورت حوادث تروریستی و بمب گذاری
* تهیه و ارسال داروی ضروری

گفتنی است مبلغ هر کدام از موارد فوق بسته به شرکت بیمه متفاوت خواهد بود.