آیا داشتن بیمه مسافرتی برای سفر اجباری است؟- قاصدک 24

آیا داشتن بیمه مسافرتی برای سفر اجباری است؟
برای سفرهای خارج از کشور داشتن بیمه نامه مسافرتی الزامی است چرا که یکی از شرایط صدور ویزا داشتن بیمه نامه مسافرتی معتبر می باشد.