کدام شرکت بیمه، کاملترین بیمه مسافرتی را ارائه می‌کند؟

کدام شرکت بیمه، کاملترین بیمه مسافرتی را ارائه می‌کند؟
در حال حاضر، بیمه سامان دارای بیمه نامه های مسافرتی سامان با پوششها و خدمات بسیار کامل قابل ارائه به سراسر ایران می باشد. پاسخگویی 24 ساعته و مورد قبول بودن برای کلیه سفارتخانه ها و همچنین ارائه خدمات در خارج از کشور به صورت رایگان تا سقف تعهدات از خدمات ویژه و منحصر بفرد بیمه سامان هست.
گفتنی است تنها بیمه نامه مسافرتی سامان دارای پوشش چمدان یاب و طرح ویژه زیارتی به کشورهای عراق و سوریه با تحت پوشش قرار دادن اقدامات تروریستی می باشد و در سایر بیمه نامه ها این پوششها خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد.