کدام شرکت بیمه، کاملترین بیمه مسافرتی را ارائه می‌کند؟- قاصدک 24

کدام شرکت بیمه، کاملترین بیمه مسافرتی را ارائه می‌کند؟
در حال حاضر، بیمه سامان دارای بیمه نامه های مسافرتی سامان با پوششها و خدمات بسیار کامل قابل ارائه به سراسر ایران می باشد. پاسخگویی 24 ساعته و مورد قبول بودن برای کلیه سفارتخانه ها و همچنین ارائه خدمات در خارج از کشور به صورت رایگان تا سقف تعهدات از خدمات ویژه و منحصر بفرد بیمه سامان هست.
گفتنی است تنها بیمه نامه مسافرتی سامان دارای پوشش چمدان یاب و طرح ویژه زیارتی به کشورهای عراق و سوریه با تحت پوشش قرار دادن اقدامات تروریستی می باشد و در سایر بیمه نامه ها این پوششها خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد.