آیا مسافرت با تور نیز نیازمند خرید بیمه مسافرتی است؟- قاصدک 24

آیا مسافرت با تور نیز نیازمند خرید بیمه مسافرتی است؟
معمولاً آژانسهای مسافرتی برای تورهای خود بیمه حادثه تهیه می نمایند و در صورت بروز حادثه هزینه های درمانی تحت پوشش بیمه نامه قرار می‎ گیرد. در حالی که بیمه مسافرین خارج از کشور علاوه بر حادثه هرگونه هزینه های درمانی دیگر را نیز تحت پوشش قرار می دهد. از این رو بهتر است قبل از شروع سفر، از مسئول تور خود جویا شوید که بیمه آژانس چه پوششهایی دارد تا در صورت نیاز نسبت به تهیه بیمه نامه مسافرتی نیز اقدام نمایید.