چه زمانی برای تمدید بیمه مسافرتی مناسب است؟- قاصدک 24

چه زمانی برای تمدید بیمه مسافرتی مناسب است؟
بیمه نامه های مسافرتی کوتاه مدت اند و در بازه زمانی مشخصی صادر می شوند از این رو قابل تمدید نیستد.