آیا برای سفر به شهرهای داخلی نظیر مشهد، کیش، شیراز و... نیز می‌توان بیمه مسافرتی تهیه کرد؟- قاصدک 24

آیا برای سفر به شهرهای داخلی نظیر مشهد، کیش، شیراز و... نیز می‌توان بیمه مسافرتی تهیه کرد؟
بیمه مسافرتی تنها برای سفرهای خارج از کشور است از این رو می توانید برای سفرهای داخلی خود اقدام به تهیه بیمه حوادث انفرادی یا گروهی نمایید. پوشش این بیمه نامه مطابق با نیازهای داخلی است و در صورت بروز خسارت می توانید بر اساس قوانین، از شرکتهای بیمه غرامت دریافت کنید.