چرا باید برای سفرم بیمه مسافرتی بخرم؟- قاصدک 24

چرا باید برای سفرم بیمه مسافرتی بخرم؟
با توجه به بالا بودن هزینه های درمانی در کشورهای دیگر، یکی از شرایط صدور ویزا برای سفرهای خارج از کشور داشتن بیمه نامه مسافرتی معتبر می باشد.