آیا می‌توان بیمه های مسافرتی را به صورت قسطی خریداری نمود؟- قاصدک 24

آیا می‌توان بیمه های مسافرتی را به صورت قسطی خریداری نمود؟
بیمه های مسافرتی حق بیمه زیادی ندارند و معمولاً تا حداکثر یکسال صادر می شوند. اغلب افراد نیز در مدت زمان کوتاهی بعد از خرید بیمه، اقدام به سفر می کنند از این رو حق بیمه به طور معمول نقداً پرداخت می شود.