در صورتی که به علت تأخیر در حرکت قطار از شروع سفر منصرف شوم، می توانم وجه خود را دریافت کنم؟- قاصدک 24

در صورتی که به علت تأخیر در حرکت قطار از شروع سفر منصرف شوم، می توانم وجه خود را دریافت کنم؟
اگر این تأخیر بیش از یک ساعت بوده و به مسافران اطلاع رسانی شود و در ضمن باجه فروش بلیط ایستگاه باز و بلیط شما نیز تا قبل از حرکت قطار استفاده نشده باشد، می توانید وجه کامل بلیط خود را در همان روز از ایستگاه مبدأ دریافت کنید.