آیا برای خرید بلیط قطار از این سامانه سقف خریدی وجود دارد؟- قاصدک 24

آیا برای خرید بلیط قطار از این سامانه سقف خریدی وجود دارد؟
خیر. محدودیتی برای تعداد کوپه و سقف خرید کاربر در سامانه قاصدک24 وجود ندارد.