اتباع خارجی برای تردد در قطار به چه مدارکی نیاز دارند؟- قاصدک 24

اتباع خارجی برای تردد در قطار به چه مدارکی نیاز دارند؟
برای سوار شدن به قطار نیز همراه داشتن پاسپورت معتبر الزامی می باشد. البته برای اتباع افغانی فاقد پاسپورت معتبر، همراه داشتن برگه تردد 10 الی 15 روزه لازم است. ضم اینکه فرزندان زیر 10 سال آنها نیز با همان برگه تردد می توانند سوار قطار شوند. برای فرزندان بالای 10 سال، برگه تردد جداگانه باید دریافت شود.